Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

ПОСВЕЩЕНИЕ

На Светата Троица!

На вярващите и служителите в ББЦ!

На бъдещите поколения евангелисти!

Назад | Съдържание | Напред