Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

БЛАГОДАРНОСТИ

На Господ Исус Христос, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На моята съпруга Десислава, за всеотдайния й труд и подкрепа по времето на моето обучение. На г-н Питър Фрей, който спонсорира следването ми. На целия личен състав – преподаватели и администрация (ОБФ-ВЕБИ) за усилията им, които подсигуряваха нормалното протичане на учебния процес. На всички пастори, които бяха така добри да ми дадат информация за периода в нашите събеседвания (специални благодарности на п-р Павел Игнатов и п-р Иван Марянович). На 40-те братя и сестри от църквата, които попълниха анкетите. На п-р маг. Теодор Опренов за вниманието и времето отделено при консултациите, като ръководител на Дипломната работа. На маг. Таня Петрова за съветите и уточняване на фактите, като консултант. На моите роднини и приятели, които ме вдъхновяваха и подкрепяха по време на следването ми. На всички близки и далечни, които по някакъв начин са ми влияели за добро.

Назад | Съдържание | Напред