Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Протестантската църква

БЪЛГАРСКА БИБЛЕЙСКА АКАДЕМИЯ “ЛОГОС”

Есе на тема:
“Растежът на протестантската църква в България през последните 100 години”

Кратък исторически анализ.

Курсов проект
от Данаил Цветанов Радков, Студент III курс
към курса “Растеж на църквата”
Преподавател: Ричард Уолтън

София, февруари 1999

“В своето съществуване църквата е имала много изпитания, когато е устоявала истината и много благословения в довеждане на души при Христа, когато е изпълнявала своето призвание да прогласява Словото на Истината. Тя е имала и много падения, когато се е отклонявала от своето призвание и е търсила благоволението на света”1

1. Въведение
2. 1900-1944: “Време на възход и упадък” - военен период
3. 1944 - 1989: “Мрачен комунистически период”
4. От 1989 до днес: “Пълна свобода”
5. Заключение
Библиография

Напред


1 Вестители на истината, стр.352