Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Философи и мислители

"В това се крие истинското величие на човека, че той е способен да преживее вътрешно безкрайността на вселената."     Платон

"Колкото е вярно, че безверието и презрението към Божественото е голямо зло, то суеверието е още по-лошо."     Плутарх

"Никога не е имало велик човек – небоговдъхновен. Съмнявам се в ума на този, който отрича Бога."     Цицерон

"По-скоро можете да изградите град във въздуха, отколкото да заздравите държава без религия."     Плутарх

"Бог е най-висше добро, което е над всяко битие и е над всяка природа, към което всичко се стреми."     Платон

"Няма сред човеците народ, тъй необуздан и тъй див, щото макар и да не знае кой Бог трябва да има, все пак да не знае, че трябва да има Бог."     Цицерон

"Докато човечеството има съвест, разум и сърце, на земята ще има религия. Всички човеци имат понятие за Бога и всички приписват най-високото място на известно Божествено Същество."     Аристотел

"Най-хубавото украшение е чистата съвест."     Цицерон

"У нас са вложени семената на всички изкуства и Бог като учител изважда дарбите из тайните на душата."     Сенека

"Красотата се състои не в самата материя, а в господството на висшето над нисшето, на идеята над материята, на душата над тялото, на разума и доброто над душата."     Плотин

"Онзи, който прави добро на другите, прави добро на себе си със самия акт на извършването на доброто, тъй като съзнанието за извършеното добро е най-висша награда за човека."     Сенека

"Човеците обичат своите пороци и ги мразят същевремено."     Сенека

"Да споменеш истината е лесно. Да познаеш истината е чудесно. Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно. Ако Бог стане видим за човеците, ще вземе за тяло светлината, а за душа - истината."     Питагор

"Няма нищо по-чудовищно от въоръжената неправда."     Аристотел

"Неписаните закони, приети по цял свят, са дадени от Бога, защото не е възможно човечеството само да ги е съставило, тъй като човеците живеят по разлини места и говорят различни езици."     Сократ

"Вярвам в невъзможното, което ми звучи убедително и го предпочитам пред възможността, която не ме убеждава."     Аристотел

"Който върви напред в знание, а изостава в нравственост, се придвижва по-скоро назад отколкото напред."     Аристотел

"Каквото е кормчията за кораба, каквото е каруцарят за каруцата, каквото е диригентът за хора, каквото е генералът във война, това е Бог за света."     Плутарх

"Една дума ни освобождава от цялото бреме и болка в живота: Любов се казва тя."     Софокъл

"Често бихме съжалявали, ако желанията ни бяха изълнявани."     Езоп

"Нищо велико не е създадено изведнъж, дори един грозд или смокиня. Ако ми кажете, че искате смокиня, ще ви отговоря, е ще е нужно известно време. Нека първо да цъфне дървото, после да узрее и да върже."     Епиктет

"Нищо не е така сигурно като това, че злините от бездействието могат да се премахнат само с упорит труд."     Сенека

"За това, че си задминал товарно магаре, няма да получиш лавров венец."     Марциал

"Който упорито преследва целта на правилно избрана кауза, не се разколебава в своето твърдо решение нито заради безумието на своите съграждани, които крещят, че нещо не било както трябва, нито заради заплашителното лице на тирана."     Хораций

"Ако смъртта е такова състояние, както когато спим, то знаем, че в това състояние няма нищо страшно. Ако смъртта е преход към по-добър живот, както мнозина мислят, тогава смъртта не е зло а благо."     Сократ

"Най-скъпи са ни подаръците, чиято ценност се съдържа в самите дарители."     Овидий

"Нека запазим присъствие на духа и при най-тежки обстоятелства."     Хораций

"Ако искаш другите да спрат да обсъждат някаква тема, първо ти млъкни."     Сенека

"Приятеля не бива да обиждаме дори на шега."     Сир

"Приятел в нужда се познава."     Цицерон

"Мил ми е Платон, мил ми е Сократ, но истината ми е най-мила."     Аристотел

"Любовта на преданата жена остава вечна."     Сенека

"Добрият пастир стриже овцете, а не ги дере."     Светоний

"Отреден ни е кратък живот, но изживеем ли го добре, споменът за него ще бъде дълъг."     Цицерон

"Всекиму е свойствено да греши, но да упорства в грешките си е свойствено само на глупака."     Цицерон

"Докато дишам, надявам се."     Овидий

"Трудностите преодолямам с търпение."     Хораций

"И подир лоша реколта трябва да се сее."     Сенека

"Всеки е ковач на съдбата си."     Салустий

"Мълвата разте с разпространението си."     Вергилий

"Бързай бавно."     Светоний

"Най-приятни са миговете, които не сме очаквали."     Хораций

"Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство."     Овидий

"Хората вярват повече на очите си, отколкото на ушите си."     Сенека

"Където има съгласие, там има победа."     Сир

"Сиромах сред богатства – това е най-тежкия вид бедност."     Сенека

"В тоя човек са съчетани толкова физически и духовни сили, че където и да се беше родил, той сигурно щеше да постигне своето щастие."     Ливий

"Искай прекалено, за да получиш колкото ти трябва."     Квинтилиан

"Който спасява някого против волята му, постъпва не по-зле от убиеца."     Хораций

"Молбата на господаря е заповед."     Макробий

"Разтоянието увеличава уважението."     Тацит

"По-добре да не започваме нещо, отколкото да го започнем и да го оставим по средата."     Сенека

"Нищо, което още с влизането си в ушите ни, ни оскърбява, не може да спечели нашите чувства."     Квинтилиан

"Не се отчайвай."     Хораций

"Животът не дава на хората нищо без упорит труд."     Хораций

"Използвай приятелството по-често, отколкото водата и огъня."     Цицерон

"Не много, но качествено."     Светоний

"Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде."     Сенека

"Удобният случай идва рядко, но се пропуска лесно."     Сир

"Всеки порок по всяко време ще намери оправдание за себе си."     Сир

"Животът е пътешествие."     Сенека

"Не телесната, а душевната хармония придава трайност на брака."     Сир

"Най-лошите врагове са ония, които ни хвалят."     Тацит

"Рибата се вмирисва от главата."     Сир

"Преди да обещаеш, помисли можеш ли да го изпълниш."     Сир

"Което беше пороци, сега е нрави."     Сенека

"Онова, което прилича на нещо друго, неизбежно е по-незначително от него, защото е негово подражание."     Квинтилиан

"Поучавайки, бъди кратък!."     Хораций

"Което казва по-възрасният, трябва да го приемаме като съвет."     Сир

"Ако бе мълчал, можеше да минеш за философ."     Боеций

"Всичко прекрасно е рядко."     Цицерон

"Гладът е лош съветник."     Вергилий

"Средният път е най-безопасен."     Овидий

"Не отстъпвай на бедата, а тръгни смело срещу нея ."     Вергилий

"На умния подобава да изпробва всичко, преди да прибегне до оръжието."     Теренций

"С хората – в мир, с пороците – във война."     Марциал

"Самото желание да оздравеем вече е част от оздравяването."     Сенека

"Робството държи малцина, мнозина се държат за робството."     Сенека

"Често под скъсания плащ се крие самата мъдрост."     Цицерон

"В безделието духът става неустойчив."     Лукан

"Глас народен – глас Божий."     Омир

"Този, който не е научен да се подчинява, не може да бъде добър ръководител."     Аристотел

"Един властелин е най-щастлив, когато доведе нещата дотам, че подчинените му да се страхуват не от него, а за него."     Плутарх

"Който облагодетелства една част от гражданите, а друга пренебрегва, докарва най-унищожителната за съвместното съществуване беда – разцеплението и раздора."     Цицерон

"Както лекарите са закрилници на болните, така законите са закрилници за оскърбените."     Епиктет

"Идеите са по-силни от физическата сила."     Софокъл

"Две неща правят човек богоподобен: живот за благото, за обществото и правдивостта."     Питагор

"Родината се обича не затова, че е велика, а затова, че е своя."     Сенека

"Не е нещастен човекът, който прави нещо по заповед. Нещастен е този, който прави нещо против волята си."     Сенека

"Умението да се подчиняваш е не по-малко достойно от умението да заповядваш."     Сир

"Това, което хората винаги търсят, е равенство пред закона. Защото права, които не са достъпни за всички, не биха били никакви права."     Цицерон

"Няма нищо по-мъчително от оскърблението на човешкото достойнство, нищо по-унизително от робството."     Цицерон

"Свободата значи да искаш нещата да станат не така, както желаеш, а както е справедливо да стават."     Епиктет

"Само глупците считат своеволието за свобода."     Тацит

"Справедливостта е най-добрата украса на човешките постъпки."     Авицена

"Справедливостта е добродетел на великите души."     Платон

"Тираните се обграждат с лоши хора, защото обичат да бъдат ласкани. Никой достоен и великодушен човек не би ги ласкал."     Аристотел

"Глупост е да се цензурира този, пред когото се кланя целия свят."     Сир

"Голяма е вашата власт, ако владеете себе си."     Сенека

"Голямата библиотека по-скоро разсейва, отколкото поучава читателя. Много по-добре е човек да се ограничи с няколко автори, отколкото необмислено да чете много."     Сенека

"Предпочитам сдържания разум пред бъбривата глупост."     Цицерон

"Втората мисъл винаги е по-добра от първата."     Еврипид

"С ласка ще постигнеш повече, отколкото с груба сила."     Езоп

"Колко и кратки да са думите “да” и “не”, те искат най-продължителен размисъл."     Питагор

"Няма нищо по-мъчително от оскърбяване на човешкото достойнство, няма по-унизително робство. Човешкото достойнство и свободата са ни свойствени. Трябва да ги пазим или да умрем с достойнство."     Цицерон