Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Въведение
Google

Въведение

“Богословски речник” представя кратки дефиниции или по-дълги определения на Богословски термини в контекста на консервативното Християнство. В него също присъстват и теми от “Култове и религии”, “Ню Ейдж”, “Окултизъм”, и др.

Предназначен е за широк читателски кръг. Неговата достъпност и яснота го прави безценен справочник за бързи справки при нужда, или материал за едно по-задълбочено изучаване на духовните истини.

Заглавията на статиите са на български, подредени по азбучен ред, но има и термини на латински, които счетохме за целесъобразно да си останат оригинални, в реда на азбучната последователност, като сме ги отделили в отделна секция.

Нашето проучване показва че няма друг подобен речник на български в Интернет. И се радваме, че имаме привилегията първи да го представиме на виртуалните потребители.

Екипът на Троица.Бг благодари на г-н Matthew Slick - президент на Christian Apologetics and Research Ministries, за предоставянето на авторските права на оригиналната версия за превод на български.