Второзаконие или третата от петте Моисееви книги - Глава  33

  И ето благословението, с което Божият човек Моисей благослови израилтяните преди смъртта си.

  Рече: -
Господ дойде от Синай,
И яви им се от Сиир;
Осия от планината Фаран,
И дойде с десетки хиляди светии;
От десницата Му излезе огнен закон за тях.

  Ей, възлюби племената;
Всичките Му светии са под ръката ти;
И седяха при нозете ти
За да приемат думите ти.

  Закон заповяда нам Моисей,
Наследство на Якововото общество.

  И той беше цар в Есурун
Когато първенците на людете се събраха,
Всичките Израилеви племена.

  Да е жив Рувим, и да не умре;
И да не бъдат мъжете му малочислени.

  И ето какво каза за Юда:
Послушай, Господи, гласа на Юда,
И доведи го при людете му;
Ръцете му нека бъдат достатъчни за него;
И бъди му помощ срещу противниците му.

  И за Левия рече:
Тумимът ти и Уримът ти
Да бъдат с оня твой благочестив човек,
Когото си опитал в Маса.
И в когото си се препирал при водите на Мерива;

  Който рече за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
Който не призна братята си,
Нито позна своите чада;
Защо съблюдаваха Твоята дума
И опазиха Твоя завет.

Ще учат Якова на съдбите Ти,
И Израиля на закона Ти;
Ще турят темян пред Тебе,
И всеизгаряния на олтара Ти.

Благослови, Господи, притежанията му.
И бъди благосклонен към делата на ръцете му;
Порази чреслата на ония, които въстават против него.
И на ония, които го мразят, та да не станат вече.

За Вениамина рече:
Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него;
Господ ще го закриля всеки ден,
И той ще почива между рамената му.

И за Иосифа рече:
Благословена да бъде от Господа земята му
Със скъпоценни небесни дарове от лежащата долу бездна,

Със скъпоценни плодове от слънцето,
И със скъпоценни произведения от месеците,

С изрядни неща от старите планини,
Със скъпоценни неща от вечните гори,

Със скъпоценни неща от земята и всичко що има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в къпината,
Да дойде на главата Иосифова,
И на темето на оня, който се отдели от братята си.

Благоволението му е като на първородния му юнец,
И роговете му като роговете на див вол;
С тях ще избоде племената до краищата на земята;
Те са Ефремовите десетки хиляди,
И те са Манасиевите хиляди.

И за Завулона рече:
Весели се, Завулоне, в излизането си,
И ти, Исахаре, в шатрите си.

Ще свикат племената на планината;
Там ще принасят жертва с правда;
Защото ще сучат изобилието на морето
И съкровищата скрити в крайморския пясък.

И за Гада рече:
Благословен да бъде оня, който разширява Гада.
Седи като лъвица, и разкъсва мишци и глава.

Промисли за себе си първия дял,
Защото там се узна дела на управителя;
А дойде с първенците на людете
Та извърши правдата на Господа
И Неговите съдби с Израиля.

И за Дана рече:
Дан е млад лъв,
Който скача от Васан.

И за Нефталима рече:
О Нефталиме, наситен с благоволение,
И изпълнен с благословение Господно,
Завладей ти запад и юг.

И за Асира рече:
Благословен да е с чада Асир;
Нека бъде благоугоден на братята си,
И да натопи ногата си в масло.

Желязо и мед да бъдат обущата ти,
И силата ти да бъде според дните ти.

Няма подобен на Есуруновия Бог,
Който за помощ на тебе се носи на небесата,
И на облаците във великолепието Си.

Вечният Бог е твое прибежище;
И подпорка ти са вечните мишци:
Ще изгони неприятеля от пред тебе, и ще рече: Изтреби!

Тогава Израил ще се засели сам в безопасност;
Източникът Яковов ще бъде в земя богата с жито и с вино;
И небесата му ще капят роса.

Блажен си ти Израилю;
Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа,
Който ти е щит за помощ,
И меч за твоето превишаване?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
И ти ще стъпваш по височините им.


Тази глава в нормален вид