Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата на пророк Езекиила - Глава  12

Книгата на пророк Езекиила - Глава  12

  1 Пак Господното слово дойде към мене и рече:

  2 Сине човешки, ти живееш всред дом на бунтовници, които имат очи за да виждат, но не виждат, които имат уши за да чуват, но не чуват; защото са бунтовен дом.

  3 Затова, ти сине човешки, приготви си вещите потребни за преселване, и пресели се денем пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им; негли дадат внимание, ако и да са бунтовен дом.

  4 Изнеси вещите си пред очите им, като вещи за преселване; а привечер излез и сам ти пред очите им, като ония, които отиват на преселване.

  5 Прокопай си стената пред очите им, и изнеси вещите през нея.

  6 Пред очите им дигни ги на рамена, и изнеси ги на мръкване. Покрий лицето си та да не видиш земята; понеже те поставих за знамение на Израилевия дом.

  7 И сторих каквото ми бе заповядано; изнесох вещите си денем като вещи за преселване, и привечер си прокопах стената с ръка; и на мръкване ги изнесох пред очите им, като ги дигнах на рамена.

  8 А на утринта Господното слово дойде към мене и рече:

  9 Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не ти ли рече: Що правиш ти?

10 Кажи им: Така казва Господ Иеова: Това пророчество наложено на тебе се отнася до княза, който е в Ерусалим, и до всички от Израилевия дом, между които са и те.

11 Речи:
Аз съм знамението за вас,
Както сторих аз, така ще стане с тях;
В преселение, да! в плен ще отидат.

12 Князът, който е между тях ще дигне товар на рамена
На мръкване, и ще излезе;
Ще прокопаят стената за да изнасят през нея вещите му;
Ще покрие лицето си за да не види земята с очите си.

13 Аз обаче ще простра мрежата Си върху него,
И ще се хване в примката Ми;
Ще го закарам във Вавилон в Халдейската земя;
Но няма да я види, при все че там ще умре.

14 И ще разсея към всичките ветрища
Всички, които са около него да му помагат,
И всичките му полкове;
И ще изтегля нож след тях.

15 И ще познаят, че Аз съм Господ,
Когато ги разпръсна между народите
И ги разсея по разни страни.

16 Обаче неколцина от тях ще оставя
Оцелели от меча, от глада и от мора,
За да изявят всичките си мерзости
Между народите гдето отиват;
И ще познаят, че Аз съм Господ.

17 При това, Господното слово дойде към мене и рече:

18 Сине човешки, яж хляба си с трепет,
И пий водата си с треперене и икономично.

19 И кажи на людете на тая земя:
Така казва Господ Иеова
За жителите на Иерусалим в Израилевата земя:
Ще ядат хляба си икономично,
И ще пият водата си със смайване,
За да запустее земята му, оголена от пълнотата си
От беззаконието на всички, които живеят в нея.

20 Населените градове ще запустеят
И земята ще се разори;
И ще познаете, че Аз съм Господ.

21 И Господното слово дойде към мене и рече:

22 Сине човешки, каква е тая поговорка що имате в Израилевата земя, която казва: Дните минават, а никое видение не се сбъдва?

23 Затова кажи им:
Така казва Господ Иеова:
Ще направя тая поговорка да престане,
И няма вече да се употребява за поговорка в Израиля;
Но кажи им: Дните наближават,
Тоже и изпълнението на всяко видение.

24 Защото не ще има вече никакво лъжливо видение,
Нито ласкателно предсказване всред Израилевия дом.

25 Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря,
И словото, което ще говоря ще се изпълни;
Няма да се отлага вече;
Защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово
Ще го и изпълня, казва Господ Иеова.

26 Пак дойде към мене Господното слово и рече:

27 Сине човешки, ето, ония, които са от Израилевия дом, казват:
Видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни,
И той пророкува за далечни времена.

28 Затова кажи им: Така казва Господ Иеова:
Ни една от думите Ми не ще се отлага вече;
Но словото, което ще говоря, ще се изпълни,
Казва Господ Иеова.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава