Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Притчи Соломонови - Глава  23

Притчи Соломонови - Глава  23

  1 Когато седнеш да ядеш с началник,
Прегледай добре какво има пред тебе

  2 Иначе ще туриш нож в гърлото си,
Ако те обладава охота.

  3 Не пожелавай вкусните му ястия,
Защото те са примамливи гозби.

  4 Не се старай да придобиеш богатство,
Остави се от тая си мисъл.

  5 Хвърляш ли на него очите си, - то го няма!
Защото наистина богатството си прави крила,
Както орел що лети към небето.

  6 Не яж хляба на онзи, който има лошо око,
Нито пожелавай вкусните му ястия,

  7 Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той.
Казва ти: Яж и пий,
Но сърцето му не е с тебе.

  8 Залъка, който си изял, ще избълваш,
И ще изгубиш сладките си думи.

  9 Не говори в ушите на безумния,
Защото той ще презре разумността на думите ти.

10 Не премествай стари межди,
Нито влизай в нивите на сирачетата,

11 Защото Изкупителят им е мощен;
Той ще защити делото им против тебе.

12 Предай сърцето си на поука
И ушите си към думи на знание.

13 Да не ти се свиди да наказваш детето,
Защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре.

14 Ти, като го биеш с пръчката,
Ще избавиш душата му от ада.

15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро,
То и на моето сърце ще е драго.

16 Да! сърцето1 ми ще се радва,
Когато устните ти изговарят правото

17 Сърцето ти да не завижда на грешните,
Но да пребъдва в страх от Господа цял ден,

18 Защото наистина има бъдеще,
И надеждата ти няма да се отсече.

19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
И оправяй сърцето си в пътя,

20 Не бъди между винопийци,
Между невъздържани месоядци,

21 Защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят,
И дремливостта ще облече човека с дрипи.

22 Слушай баща си, който те е родил,
И не презирай майка си, когато остарее.

23 Купувай истината и не я продавай,
Тоже и мъдростта, поуката и разума.

24 Бащата на праведния ще се радва много,
И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.

25 Прочее, нека се веселят твоят баща и твоята майка,
И да се възхищава оная, която те е родила.

26 Сине мой, дай сърцето си на мене,
И очите ти нека внимават в моите пътища,

27 Защото блудницата е дълбока яма,
И чуждата жена е тесен ров.

28 Да! тя причаква като за плячка,
И умножава числото на неверните между човеците.

29 Кому горко? кому скръб? кому каране?
Кому оплакване? кому удари без причина?
Кому подпухнали очи? -

30 На ония, които се бавят около виното,
Които отиват да вкусят подправено вино.

31 Не гледай виното, че е червено,
Че показва цвета си в чашата,
Че се поглъща гладко,

32 Защото после то хапе като змия,
И жили като ехидна.

33 Очите ти ще гледат чужди жени,
И сърцето ти ще изригва развратни неща;

34 Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море,
Или като един, който би лежал на върха на мачта.

35 Удариха ме ще речеш, и не ме заболя;
Биха ме, и не усетих.
Кога ще се събудя, за да го търся пак?

Предишна глава Следваща глава

1 Еврейски: Вътрешностите.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава