Изход или втората от петте Моисееви книги - Глава  36

  1 Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.

  2 Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши;

  3 и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси,

  4 всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,

  5 та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши.

  6 Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече.

  7 Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече.

  8 И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими.

  9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.

10 И скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга.

11 И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

12 Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга.

13 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.

14 После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;

15 дължината на всяка завеса беше тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.

16 И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно.

17 И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси.

18 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло.

19 И направи покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

20 И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени.

21 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина.

22 Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.

23 И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне;

24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа, и две подложки под друга дъска, за двата й шипа.

25 Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски,

26 и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

27 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски.

28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.

29 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.

30 Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.

31 И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,

32 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

33 И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край.

34 И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато.

35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими.

36 И направи за нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.

37 Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон,

38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава