Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  15

  След тия събития, дойде Господното слово на Аврама във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма.

  А Аврам рече: Господи Иеова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?

  Аврам рече още: Ето Ти не ми даде чадо; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.

  Но, ето, дойде Господното слово и му каза: Тоя човек няма да ти стане наследник; но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще ти бъде наследник.

  Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство.

  И Аврам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда.

  После му каза: Аз съм Господ, който те изведох из Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя.

  А той рече: Господи Иеова, по какво да позная че ще я наследя?

  Господ му рече: Вземи ми тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче.

И той Му взе всички тия, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата, но птиците не разсече.

И спуснаха се хищни птици на труповете; но Аврам ги разпъди.

А около захождането на слънцето, дълбок сън нападна Аврама; и, ето, ужас, като страшен мрак го обзе.

Тогава Господ каза на Аврама: Знаейки - знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години.

Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат с голям имот.

А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита старост.

А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука; защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си.

А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тия части.

И в същия ден Господ направи завет с Аврама, като каза: На твоето потомство давам тая земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат,

земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците,

хетейците, ферезейците, рафаимите,

аморейците, хананейците, гергесейците и евусейците.


Тази глава в нормален вид