Притчи Соломонови - Глава  30

  1 Думите на Якеевия син Агур, Массовия |цар,
Които| той изговори: -
Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже,
Изнурих се;

  2 Защото съм по-скотски от кой да бил човек,
И нямам човешки разум;

  3 Понеже не научих мъдрост,
Нито имам знание за Всесветия.

  4 Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всичките земни краища?
Как е името му, и как е името на сина му?
Кажи, ако го знаеш!

  5 Всяко слово Божие е опитано;
Той е щит на тия, които уповават на Него.

  6 Не притуряй на Неговите думи,
Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.

  7 Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -

  8 Отдалечи от мене измамата и лъжата;
Не ми давай ни сиромашия, ни богатство;
Храни ме с хляба, който ми се пада;

  9 Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ?
Или да не би да осиромашея та да открадна,
И да употребя скверно името на моя Бог.

10 Не одумвай слуга пред господаря му,
Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.

11 Има поколение, което кълне баща си,
И не благославя майка си.

12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи,
Обаче не е измито от нечистотата си.

13 Има поколение - колко високо са очите им
И колко са надигнати клепачите им!

14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове,
За да изпояжда от земята сиромасите,
И немотните сред човеците.

15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Три неща има, които са ненаситни, -
Дори четири, които не казват: Стига! -

16 Адът и неплодната утроба,
Земята, която не се насища с вода,
И огънят, който не казва: Стига;

17 Окото, което се присмива на баща си,
И презира покорност към майка си,
Гарвани от долината ще го изкълват,
И орлови пилци ще го изядат.

18 Три неща има, които са непостижими за мене, -
Дори четири, които не разбирам:

19 Следите на орел по въздуха,
Следите на змия върху канара,
Следите на кораб всред морето,
И следите на мъж при девица.

20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка -
Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.

21 Поради три неща се тресе земята,
Да! поради четири тя не може да търпи:

22 Поради слуга, когато стане цар,
И безумен, когато се насити с хляб;

23 Поради омразна жена, когато се омъжи,
И слугиня, която измества господарката си.

24 Четири неща има на земята, които са малки,
Но са извънредно мъдри:

25 Мравките, които не са силни люде,
Но лете приготвят храната си;

26 Кролиците, които са слаби люде,
Но поставят жилищата си на канара;

27 Скакалците, които нямат цар,
Но излизат всички по дружини;

28 И гущерът, който можеш да хванеш в ръка,
Но пак се намира в царските палати.

29 Три неща има, които вървят величаво,
Дори четири, които ходят благородно:

30 Лъвът, който е най-силен от животните,
И не се връща надире пред никого;

31 Стегнатият през корем кон; козелът;
И царят, против когото не може да се въстава.

32 Ако си постъпил безумно, като си се надигнал,
Или ако си намислил зло, тури ръка на устата си.

33 Защото както, като се бие мляко, изважда се масло,
И като се блъска нос, изважда се кръв,
Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава