Книгата на пророк Иоил - Глава  2

  1 Затръбете в Сион,
И дайте тревога в светия Ми хълм;
Нека се разтреперят всичките жители на страната;
Защото иде денят Господен, защото е близо,

  2 Ден тъмен и мъглив,
Ден облачен и мрачен,
Бързащ като зората, която се разпростира върху планините;
Идат люде много и силни,
Подобни, на които не е имало от века,
Нито подир тях ще има до годините на много поколения.

  3 Огън пояжда пред тях,
И пламък опаля подир тях;
Земята пред тях е като Едемската градина,
А зад тях гола пустиня;
Да! нищо не е избегнало от тях.

  4 Видът им е като вида на коне;
И тичат като конници.

  5 Като тропот от колесници |се чува
|Като скачат по върховете на бърдата,
Като пращение на огнен пламък, който пояжда тръстика,
Като шум на силни люде опълчени на бой.

  6 Пред тях племената се измъчват,
Всичките лица побледняват.

  7 Те тичат като юнаци;
Като военни мъже качват се на стената,
И маршируват всеки в пътя си
Без да развалят редовете си.

  8 Не се тласкат един друг;
Маршируват всеки в своя път;
И даже като падат около оръжията
Не спират вървежа си.

  9 Спускат се върху града,
Тичат по стената,
Качват се по къщите,
Влизат през прозорците като крадец.

10 Земята се тресе пред тях,
Небето трепери,
Слънцето и луната потъмняват,
И звездите оттеглят светенето си.

11 И Господ издава гласа Си пред тая Си войска;
Защото станът Му е много голям;
Защото е силен Оня, Който изпълнява словото Си;
Защото денят Господен е велик и твърде страшен;
И кой може да го изтърпи?

12 Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене
С цялото си сърце,
С пост, с плач, и с ридание;

13 И раздерете сърцето си, а не дрехите си,
Та се обърнете към Господа вашия Бог;
Защото е милостив и щедър,
Дълготърпелив и многомилостив,
И разкайва се за злото.

14 Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае,
Та остави благословение след Себе Си,
Колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?

15 Затръбете в Сион,
Осветете пост, свикайте тържествено събрание;

16 Съберете людете, осветете събранието,
Свикайте старейшините,
Съберете младенците и сучещите;
Нека излезе младоженецът из спалнята си,
И невестата из стаята си;

17 Нека плачат свещениците,
Служителите Господни,
Между предхрамието и олтара,
И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си,
И не предавай наследството Си на позор,
Та да ги владеят народите.
Защо да рекат между племената:
Где е техният Бог?

18 Тогава Господ поревнува за земята Си,
И смили се за людете Си.

19 И Господ рече в отговор на людете Си:
Ето, Аз ще ви пратя житото,
Виното и маслото, та ще се наситите от тях,
И няма вече да ви направя за позор между народите;

20 Но ще отдалеча от вас северната язва,
И ще я оттласна в безводна и пуста земя,
С предната й страна към източното море,
А западната й страна към западното море;
И воня ще възлезе от нея,
И смрад ще се издигне от нея,
Защото е извършила надути работи.

21 Не бой се, земьо; радвай се и весели се;
Защото Господ извърши велики дела.

22 Не се плашете, полски животни;
Защото пасищата на целината поникват,
Защото дървото ражда плода си,
Смоковницата и лозата дават силата си.

23 Радвайте се, прочее, и вие, сионови чада,
И веселете се в Господа вашия Бог;
Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка,
И ви наваля дъжд - есенен и пролетен -
В първия месец.

24 Гумната ще се напълнят с жито,
И линовете ще се преливат с вино и масло.

25 И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,
Изедникът, пръгът, и лапачът,
Моята голяма войска, която пратих между вас.

26 И ще ядете изобилно и ще се наситите,
И ще хвалите името на Господа вашия Бог,
Който е постъпвал чудесно с вас;
И людете Ми няма никога да се посрамят.

27 И ще познаете, че Аз съм всред Израиля,
И че съм Господ вашият Бог, и че няма друг;
И людете Ми няма никога да се посрамят.

28 И след това
Ще излея Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Старците ви ще виждат сънища,
Юношите ви ще виждат видения;

29 Още и на слугите и на слугините
Ще изливам Духа Си в ония дни.

30 И ще покажа чудеса на небето и на земята,
Кръв, огън, и стълбове от дим.

31 Слънцето ще се обърне в тъмнина,
И луната в кръв,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

32 И всеки, който призове името Господно ще се избави;
Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени,
Както рече Господ,
И между оцелелите ония, които Господ ще повика.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава