Книгата на пророк Исаия - Глава  61

  1 Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните;

  2 Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени;

  3 Да наредя за наскърбените в Сион,
Да им дам венец вместо пепел,
Миро на радост вместо плач,
Облекло на хваление вместо унил дух;
За да се наричат дървета на правда
Насадени от Господа, за да се прослави Той.

  4 И ще се съградят отдавна запустелите места,
Ще се издигнат досегашните развалини.
И ще се обновяват пустите градове
Опустошени от много родове.

  5 Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви,
И чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.

  6 А вие ще се казвате свещеници Господни;
Ще ви наричат служители на нашия Бог;
Ще ядете имота на народите,
И ще наследите тяхната слава.

  7 Вместо срама си ще получите двойно,
И вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си;
Затова в земята си ще притежават двойно,
Радостта им ще бъде вечна.

  8 Защото Аз Господ обичам правосъдие,
Мразя грабителство с неправда;
А тях ще възнаградя с вярност,
И ще направя с тях вечен завет.

  9 Потомството им ще бъде познато между народите,
И внуците им между племената;
Всеки, който ги гледа, ще познае,
Че те са род, който Бог е благословил.

10 Ще се развеселя премного в Господа,
Душата ми ще се зарадва в моя Бог;
Защото Той ме облече с одежди на спасение,
Загърна ме с мантия на правда
Като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец,
И като невеста накитена с украшенията си.

11 Защото, както земята произвежда растенията си,
И както градина произраства посеяното в нея,
Така Господ Иеова ще направи правдата и хвалата
Да поникнат пред всичките народи.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава