Книгата на пророк Исаия - Глава  14

  1 Защото Господ ще се смили за Якова,
И пак ще избере Израиля.
И ще ги настани в земята им;
И чужденците ще се присъединят към тях,
И ще се прилепят към Якововия дом.

  2 Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им;
И Израилевият дом ще ги наследи в земята Господна
За слуги и слугини;
Те ще пленят пленителите си,
И ще владеят над притеснителите си.

  3 И в деня, когато Господ те успокои от скръбта ти,
От неволята ти и от жестоката работа,
В която ти бе поробен,

  4 Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш:
Как престана насилникът! престана скубачът на злато!

  5 Господ строши тоягата на нечестивите,
Скиптъра на владетелите,

  6 Който яростно поразяваше племената
С непрестанно биене,
Който властвуваше с гняв над народите,
С преследване, което никой не въздържаше.

  7 Цялата земя се успокои и утихна;
Възклицават с песни;

  8 Дори елхите и ливанските кедри се радват за тебе, казвайки:
Откакто лежиш ти дървар не е излизал против нас.

  9 Преизподнята от долу се раздвижи поради тебе,
За да те посрещне, когато дойдеш;
Поради тебе събуди мъртвите1, всичките земни първенци,
Дигна от престолите им всичките царе на народите.

10 Те всички проговаряйки ще ти рекат:
И ти ли ослабна като нас? Стана ли равен нам?

11 Великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до преизподнята;
Червеят се протяга под теб, и червеи те покриват.

12 Как си паднал от небето, ти
Деннице, сине на зората!
Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите;

13 А ти думаше в сърцето си:
Ще възляза на небесата,
Ще възвиша престола си над Божиите звезди,
И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север,

14 Ще възляза над висотата на облаците,
Ще бъда подобен на Всевишния.

15 Обаче ти ще се снишиш до преизподнята,
До най-долните дълбочини на рова.

16 Ония, които те видят ще се взрат в тебе,
Ще те разгледат, и ще рекат:
Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята,
Който разклащаше царствата,

17 Който запустяваше света,
И съсипваше градовете му,
Който не пускаше в домовете им затворниците си?

18 Всичките царе на народите - те всички-
Спят в слава, всеки в дома си;

19 А ти си отхвърлен от гроба си като презряно2 клонче,
Като дреха на убити, на прободени с нож, на слизащи между камъните на рова, -
Като потъпкан под нозе труп.

20 Ти не ще се съединиш с тях в погребение,
Защото си погубил земята си, избил си своите люде;
Родът на злодейците никога не ще се споменува.

21 Пригответе клане за чадата му,
Поради беззаконието на бащите им,
За да не станат и завладеят земята,
И напълнят лицето на света с градове.

22 Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите,
И ще излича из Вавилон име и всичко останало, -
И син и внук, казва Господ.

23 И ще го обърна в притежание на ежове, и във водни локви;
И ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на Силите.

24 Господ на Силите се закле, казвайки:
Непременно, както намислих, така ще стане,
И както реших, така ще стои, -

25 Че ще съкруша асириеца в земята Си,
И ще го стъпча на планините Си;
Тогава хомотът му ще се дигне от тях,
И товарът му ще се снеме от плещите им.

26 Това е решението взето за цялата земя,
И тая е ръката, която се простира над всичките народи.

27 Защото Господ на Силите взе решение, и кой ще го осуети?
И ръката Му е простряна, и кой ще я върне назад?

28 В годината, в която умря цар Ахаз, се наложи следното пророчество:

29 Не се радвай, цяла Филистимска земьо,
Загдето се строши тоягата, която те порази;
Понеже из корена на змията ще излезе ехидна,
И плодът му ще бъде горителна хвърката змия.

30 Първородните на сиромаха ще се нахранят,
И бедните ще си почиват в безопасност;
Аз ще умъртвя корена ти с глад
И останалите от тебе ще бъдат убити.

31 Ридай, порто; извикай, граде;
Стопила си се, цяла Филистимска земьо;
Защото иде дим от север,
И в редовете му не ще има ни един, който да пропадне,

32 Тогава, какъв отговор ще се даде на посланиците на народа? -
Това, че Господ е утвърдил основите на Сион,
И там ще прибягват наскърбените между людете Му.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Сенките.

2 Еврейски: Отвратително.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава