Книгата на пророк Исаия - Глава  13

  1 Пророчество за Вавилон наложено във видение на Исаия Амосовия син: -

  2 Дигнете знаме на гола планина,
Извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка,
За да влязат във вратите на благородните.

  3 Аз заповядах на посветените Си,
Повиках още и силните Си, за да извършат волята на гнева Ми, -
Да! ония, които се радват на Моето величие.

  4 Гласът върху планините на множество приличаше на голям народ!
Шумен глас от царството на събраните народи!
Господ на силите преглежда войнството Си за бой.

  5 Те идат от далечна страна,
От небесните краища,
Дори Господ и оръжията на негодуванието Му,
За да погуби цялата земя.

  6 Лелекайте, защото денят Господен наближи,
Ще дойде като погибел от Всемогъщия.

  7 Затова всичките ръце ще ослабват,
И сърцето на всеки човек ще се стопи.

  8 Те ще се смутят; болки и скърби ще ги обземат;
Ще бъдат в болки както жена, която ражда;
Удивлявани ще гледат един на друг, -
Лицата им лица на пламък.

  9 Ето денят Господен иде,
Лют, с негодуване и пламенен гняв,
За да запусти земята
И да изтреби от нея грешните й,

10 Защото небесните звезди и съзвездия
Не ще дадат светенето си;
Слънцето ще потъмнее при изгряването си,
И луната не ще сияе със светлината си.

11 Ще накажа света за злината им,
И нечестивите за беззаконието им;
Ще направя да престане големеенето на гордите,
И ще смиря високоумието на страшните.

12 Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато,
Да! хората да са по-скъпи от офирското злато.

13 Затова ще разклатя небето,
И земята от търсене ще се премести,
При гнева на Господа на Силите,
В деня на пламенната Му ярост.

14 Те ще бъдат като гонена сърна,
И като овце, които никой не събира;
Ще се връщат всеки при людете си.
И ще бягат всеки на земята си.

15 Всеки, който се намери, ще бъде пронизан;
И всичките заловени ще паднат под нож.

16 Младенците им, тоже, ще бъдат смазани пред очите им;
Къщите им ще бъдат ограбени и жените им изнасилвани.

17 Ето, ще подбудя против тях мидяните,
Които не ще считат среброто за нищо,
А колкото за златото - няма да се наслаждават в него.

18 Но с лъковете си ще смажат юношите;
И не ще се смилят за плода на утробата,
Окото им няма да пощади децата.

19 И с Вавилон, славата на царствата,
Красивият град, с който се гордеят халдеите,
Ще бъде както, когато разори Бог Содома и Гомора:

20 Никога няма да се насели,
Нито ще бъде обитаван из род в род;
Нито арабите ще разпъват шатрите си там,
Нито овчари ще правят стадата си да почиват там.

21 Но диви котки ще почиват там;
Къщите им ще бъдат пълни с виещи животни;
Камилоптици ще живеят там,
И пръчове ще скачат там;

22 Хиени ще вият в замъците им,
И чакали в увеселителните им палати;
И времето да му стане това скоро ще дойде,
Дните му не ще се продължат.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава