Книгата Иов - Глава  26

  1 А Иов в отговор рече: -

  2 Каква помощ си дал ти на немощния!
Как си спасил безсилната мишца!

  3 Как си съветвал оня, който няма мъдрост!
И какъв здрав разум си изсипал!

  4 Към кого си отправил думи?
И чий дух те е вдъхновявал1?

  5 Пред Него мъртвите треперят
Под водите и обитателите им.

  6 Преизподнята е гола пред Него,
И Авадон2† няма покрив.

  7 Простира севера върху празния простор;
Окача земята на нищо.

  8 Връзва водите в облаците Си;
Но облак не се продира изпод тях.

  9 Покрива лицето на престола Си
Като простира облака Си върху него.

10 Обиколил е водите с граница
Дори до краищата на светлината и на тъмнината.

11 Небесните стълбове треперят
И ужасяват се от смъмрянето Му.

12 Развълнува морето със силата Си;
И с разума Си поразява Рахав3‡.

13 Чрез духа Си украсява небесата;
Ръката Му пробожда бягащия змей4§.

14 Ето, тия са само краищата на пътищата Му;
И колко малко шепнене ни дават да чуем за Него!
А гърма на силата Му, кой може да разбере?


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Е излязъл от тебе.

2 Т.е., Гибелта.

3 Баснословно чудовище.

4 Баснословният причинител на затъмненията на небесните тела.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава