Еклисиаст или проповедник - Глава  11

  1 Хвърли хляба си по водата,
Защото след много дни ще го намериш!

  2 Дай дял на седмина, и дори на осмина;
Защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.

  3 Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята;
И ако падне дърво към юг или към север,
На мястото гдето падне дървото, там ще си остане.

  4 Който се взира във вятъра няма да сее;
И който гледа на облаците няма да жъне.

  5 Както не знаеш как се движи1 духът,
Нито как се образуват костите в утробата на непразната,
Така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.

  6 Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката си;
Защото не знаеш кое ще успее, това ли или онова,
Или дали ще са и двете еднакво добри.

  7 Наистина светлината е сладка,
И приятно е на очите да гледат слънцето;

  8 Да! ако и да живее човек много години,
Нека се весели през всички тях;
Но нека си спомня и за дните на тъмнината, защото ще бъдат много.
Все що иде е суета.

  9 Весели се младежо, в младостта си
И нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти,
И ходи по пътищата на сърцето си,
И според каквото гледат очите ти!
Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.

10 Затова отмахни от сърцето си досадата,
И отдалечи от плътта си всичко що докарва неволя;
Защото младостта и юношеството са суета.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Какъв е пътят на.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава