Книгата на пророк Езекиила - Глава  48

  1 А ето имената на племена почвайки от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан (при предела на Дамаск, северно край Емат). И племената ще имат страните си към изток и към запад. Дан ще има един дял.

  2 А до Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир ще има един дял.

  3 А до Асировата граница, от източната страна до западната страна, Нефталим ще има един дял.

  4 А до Нефталимовата граница, от източната страна до западната страна, Манасия ще има един дял.

  5 А до Манасиевата граница, от източната страна до западната страна, Ефрем ще има един дял.

  6 А до Ефремовата граница, от източната страна до западната страна, Рувим ще има един дял.

  7 А до Рувимовата граница, от източната страна до западната страна, Юда ще има един дял.

  8 И до Юдовата граница, от източната страна до западната страна, да бъде приносът, който ще посветите, двадесет и пет хиляди тръстики широк, а дълъг колкото всеки от другите дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде всред него.

  9 Приносът, който ще посветите Господу да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на длъж и десет хиляди на шир.

10 И тоя свет принос да бъде за тях, за свещениците, дълъг към север двадесет и пет хиляди тръстики, широк към запад десет хиляди, широк и към изток десет хиляди, а дълъг към юг двадесет и пет хиляди; и Господното светилище ще бъде всред него.

11 Това да бъде за осветените свещеници от Садоковите потомци, които пазиха заръчването Ми и не се заблудиха, когато израилтяните се заблудиха, както се заблудиха левитите.

12 И тоя посветен принос от приноса на земята ще им бъде пресвет до предела на левитите.

13 И съответстващ на границата на свещениците, левитите ще имат дял двадесет и пет хиляди тръстики дълъг и десет хиляди широк; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди, и широчината десет хиляди.

14 От него да не продават, нито да го дават в размяна, нито да предадат на други земните първаци; защото делът им е свет Господу.

15 А петте хиляди тръстики, които остават в широчината срещу двадесет и петте хиляди, да бъдат за обща употреба, за града, за живеене и за пасбища; а градът да бъде всред него.

16 И ето мерките му: северната страна четири хиляди и петстотин тръстики, южната страна четири хиляди и петстотин, източната страна четири хиляди и петстотин, и западната страна четири хиляди и петстотин.

17 И пасбищата на града да бъдат на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет, и на запад двеста и петдесет.

18 И остатъкът от дължината, съответствуващ на светия принос, ще бъде десет хиляди тръстики на изток, и десет хиляди на запад; ще съответствува на светия принос; и рожбите му ще бъдат за храна на ония, които слугуват в града.

19 Ония от всичките Израилеви племена, които слугуват в града, да го обработват.

20 Цялото посветено място да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на двадесет и пет хиляди; четвъртит ще направите светия принос, включително градското притежание.

21 И остатъкът да бъде за княза, от двете страни на светия принос и на градското притежание, пред посветеното място от двадесет и петте хиляди тръстики към източната граница, а на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, съответстващ на всеки от дяловете; това да бъде за княза. А светият принос със светилището на дома ще бъде всред него.

22 И така, мястото от притежанието на левитите и от притежанието на града, като е по средата между границата на Юда и границата на Вениамина, ще бъде на княза; на княза ще бъде.

23 А колкото за останалите племена: от източната страна до западната страна Вениамин ще има един дял.

24 А до Вениаминовата граница, от източната страна до западната страна, Симеон ще има един дял.

25 А до Симеоновата граница, от източната страна до западната страна, Исахар ще има един дял.

26 А до Исахаровата граница, от източната страна до западната страна, Завулон ще има един дял.

27 А до Завулоновата граница, от източната страна до западната страна, Гад ще има един дял.

28 А до Гадовата граница, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през египетския поток до голямото море.

29 Тая е земята, която ще разделите с жребие на Израилевите племена в наследство, и тия са дяловете на всяко от тях, казва Господ Иеова.

30 А ето предградията на града: на северната страна четири хиляди и петстотин тръстики по мярка;

31 а градските порти да се наричат с имената на Израилевите племена; три от портите да гледат към север - Рувимовата порта една, Юдовата порта една и Левиевата порта една;

32 и на източната страна четири хиляди и петстотин тръстики, и три порти - Иосифовата порта една, Вениаминовата порта една и Дановата порта една;

33 и на южната страна четири хиляди и петстотин тръстики по мярка, и три порти - Симеоновата порта една, Исахаровата порта една и Завулоновата порта една;

34 а на западната страна четири хиляди и петстотин тръстики, и три порти - Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една.

35 Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от оня ден името на града ще бъде Иеовашама1.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Иеова е там.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава