Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  9

  1 В това време Бог благослови Ноя и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.

  2 Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, що пълзи по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви.

  3 Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева.

  4 Месо обаче с живота му, то ест, с кръвта му, да не ядете.

  5 А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека.

  6 Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека.

  7 А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и умножавайте се по нея.

  8 После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки:

  9 Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви подир вас;

10 и с всичко живо, що е с вас, - птиците, добитъкът и всичките земни животни, които са с вас, да! с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.

11 Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

12 Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:

13 поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята.

14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;

15 и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

16 Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

17 Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.

18 А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаана.

19 Тия трима бяха Ноеви синове; и от тях се насели цялата земя.

20 В това време Ной почна да работи земята и насади лозе.

21 И, като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си.

22 И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.

23 А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком та покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота.

24 Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече: -

25 Проклет да е Ханаан;
Слуга на слуги ще бъде на братята си.

26 Рече още:
Благословен Господ, Симовия Бог;
И Ханаан да му бъде слуга.

27 Бог да разшири Яфета.
И да се засели в шатрите на Сима;
И Ханаан да им бъде слуга.

28 И след потопа Ной живя триста и петдесет години.

29 И всичките дни на Ноя станаха деветстотин и петдесет години; и умря.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава