Цар

*14:28 Когато людете са многочислени, слава е за царя, а когато людете са малочислени, съсипване е за княза.

*14:35 Благоволението на царя е към разумния слуга, А яростта му против онзи, който докарва срам.

*16:10 Присъдата в устните на царя е боговдъхновена; Устата му няма да погрешат в съда.

*16:12 Да се върши беззаконие е мерзост на царете, Защото престолът се утвърждава с правда.

*16:15 В светенето пред лицето на царя има живот, и неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.

*19:12 Гневът на царя е като реване на лъв,
А благоволението му е като роса на тревата.

*20:2 Царското заплашване е като реване на лъв;
Който го дразни съгрешава против своя си живот.

*20:8 Цар, който седи на съдебен престол,
Пресява всяко зло с очите си.

*20:26 Мъдрият цар пресява нечестивите,
И докарва върху тях колелото на вършачката.

*20:28 Милост и вярност пазят царя,
И той поддържа престола си с милост.

*21:1 Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бразди; Той на където иска го обръща.

*25:2 Слава за Бога е да скрива всяко нещо,
А слава е на царете да издирват работите.

*25:3 Височината на небето и дълбочината на земята, И сърцата на царете са неизследими.

*25:4 Отмахни нечистото от среброто,
И ще излезе съд за златаря.

25:5 Отмахни нечестивите от царя,
И престолът му ще се утвърди в правда.

*25:6 Не се надигай пред царя,
И не стой на мястото на големците,

25:7 Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе, нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.

*29:4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си.
А който придирва подаръци я съсипва.

*29:14 Когато цар съди вярно сиромасите,
Престолът му ще бъде утвърден за винаги.

==> Вж. още, Притчи, 1:1; Мъдрост, 8:15, от ст. 12; Говор, 16:13; Гняв, 16:14; Приятелство, 22:11; Труд, 22:29; С. от Г., 24:21; Притчи, 25:1; Бог, 30:1; Беззаконие, 30:21,22; Мъдрост, 30:27, от ст. 24; Благородство, 30:31, от ст. 29; Лемуил, 31:3, от ст. 1; Алкохол, 31:4, и сл.

Назад | Съдържание | Напред