Труд

*10:5 Който събира лятно време, той е разумен син,
А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

*10:22 Благословението Господно обогатява;
И трудът на човека не ще притури нищо.

*12:11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, а който следва суетни неща е без разум.

*12:24 Ръката на трудолюбивите ще властвува,
А ленивите ще бъдат подчинени.

*13:23 Земеделието на сиромасите доставя много храна, но някои погиват от липса на разсъдък.

*14:23 От всеки труд има полза,
А от бъбренето с устните само оскъдност.

*16:26 Охотата на работника работи за него,
Защото устата му го принуждават.

*18:9 Немарливият в работата си
Е брат на разсипника.

*21:5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, А на всеки припрян само - оскъдност.

*22:29 Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.

*24:27 Нареди си работата навън, и приготви си я на нивата, и после съгради къщата си.

*27:18 Който пази смоковницата ще яде плода й,
И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

*27:23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;

27:24 Защото богатството не е вечно,
И короната не трае из род в род.

27:25 Сеното се прибира, зеленината се явява,
И планинските билки се събират.

27:26 Агнетата ти служат за облекло,
И козлите за купуване на нива.

27:27 Ще има достатъчно козе мляко за храна
На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.

*28:19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, а който следва суетни неща ще го постигне сиромашия.

*29:20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.

==> Вж. още, Мъдрост, 8:30, от ст. 22; Мързел, 10:4; Праведния, 12:10; Мързел, 12:27; 13:4; 21:25; Жена, 31:13,15, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред