Страх от Господа

*1:7 Страх от Господа е начало на мъдростта;
Но безумните презират мъдростта и поуката.

*10:27 Страхът от Господа придава дни,
А годините на нечестивите се съкратяват.

*14:2 Който ходи в правотата си, бои се от Господа; Но опакият в пътищата си Го презира.

*14:26 В страха от Господа има силна увереност,
И Неговите чада ще имат прибежище.

*14:27 Страхът от Господа е извор на живот,
За да се отдалечава човек от примките на смъртта,

*15:16 По-добро е малкото със страх от Господа,
Нежели много съкровища с безпокойствие.

*15:33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост,
И смирението предшествува славата.

*16:6 С милост и вярност се отплаща за беззаконието, и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.

*19:23 Страхът от Господа спомага към живот;
Който го има ще си ляга наситен и не ще срещне зло.

*22:4 Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот.

*24:21 Сине мой, бой се от Господа и от царя, и не се сношавай с непостоянните,

24:22 Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, и кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?

*28:14 Блажен оня човек, който се бои винаги,
А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.

==> Вж. още, Мъдрост, 1:29, и сл.; Син, 2:5, от ст. 3; 3:7, от ст. 5; Мъдрост, 8:12,13; Присмивател, 9:10, от ст. 8; Мъдрост, 14:16; Син, 23:17; Жена, 31:30, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред