Смирение

*12:25 Теготата смирява човешкото сърце,
А благата дума го развеселява.

*16:19 По-добре да е някой със смирен дух между кротките, Нежели да дели користи с горделивите.

==> Вж. още, Син, 3:34; Гордост, 11:2; С. от Г., 15:33; Гордост, 18:12; С. от Г., 22:4; Гордост, 29:23.

Назад | Съдържание | Напред