Слуга

*17:2 Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам, и ще вземе дял от наследството между братята.

*29:19 Слугата не се поправя с думи, защото, при все че разбира, не обръща внимание.

*29:21 Ако глези някой слугата си от детинство,
Най-после той ще му стане като син.

*30:10 Не одумвай слуга пред господаря му,
Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.

==> Вж. още, Дом, 11:29; Цар, 14:35; Безумен, 19:10; Богатство, 22:7; Беззаконие, 30:21,22.

Назад | Съдържание | Напред