Син

*1:8 Сине мой, слушай поуката на баща си,
И не отхвърляй наставлението на майка си,

1:9 Защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти, И огърлица около шията ти.

*1:10 Сине мой, ако грешните те прилъгват,
Да се не съгласиш.

1:11 Ако рекат: Ела с нас,
Нека поставим засада за кръвопролитие.
Нека причакаме без причина невинния,

1:12 Както ада нека ги погълнем живи,
Даже съвършените, като ония, които слизат в рова,

1:13 Ще намерим всякакъв скъпоценен имот,
Ще напълним къщите си с користи,

1:14 Ще хвърлиш жребието си като един от нас,
Една кесия ще имаме всички;

1:15 Сине мой, не ходи на пътя с тях,
Въздържай ногата си от пътеката им,

1:16 Защото техните нозе тичат към злото,
И бързат да проливат кръв.

1:17 Защото напразно се простира мрежа
Пред очите на каква да било птица.

1:18 И тия поставят засада против своята си кръв, Причакват собствения си живот.

1:19 Такива са пътищата на всеки сребролюбец: Сребролюбието отнема живота на завладените от него.

*2:1 Сине мой, ако приемеш думите ми,
И запазиш заповедите ми при себе си,

2:2 Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,

2:3 Ако призовеш благоразумието,
И издигнеш гласа си към разума,

2:4 Ако го потърсиш като сребро,
И го подириш като скрити съкровища,

2:5 Тогава ще разбереш страха от Господа,
И ще намериш познанието за Бога.

2:6 Защото Господ дава мъдрост,
Из устата Му излизат знание и разум.

2:7 Той запазва истинска мъдрост за праведните,
Щит е за ходещите в незлобие,

2:8 За да защищава пътищата на правосъдието,
И да пази пътя на светиите Си.

2:9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие,
Правдивост, да! и всеки добър път.

2:10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти,
Знание ще услажда душата ти,

2:11 Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те закриля,

2:12 За да те избави от пътя на злото.
От човека, който говори опако, -

2:13 От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -

2:14 На които прави удоволствие да вършат зло,
И се радват на извратеността на злите, -

2:15 Чиито пътища са криви
И пътеките им опаки, -

2:16 За да те избави от чужда жена,
От чужда, която ласкае с думите си,

2:17 (Която е оставила другаря на младостта си,
И е забравила завета на своя Бог,

2:18 Защото домът й води надолу към смъртта,
И пътеките й към мъртвите;

2:19 Никой от ония, които влизат при нея,
Не се връща, Нито стига пътищата на живота,) -

2:20 За да ходиш ти в пътя на добрите,
И да пазиш пътеките на праведните.

2:21 Защото правдивите ще населят земята,
И непорочните ще останат в нея,

2:22 А нечестивите ще се отсекат от земята,
И коварните ще се изкоренят от нея.

*3:1 Сине мой, не забравяй поуката ми,
И сърцето ти нека пази заповедите ми,

3:2 Защото дългоденствие, години от живот
И мир ще ти притурят те.

3:3 Благост и вярност нека не те оставят;
Вържи ги около шията си,
Начертай ги на плочата на сърцето си.

3:4 Така ще намериш благоволение и добро име
Пред Бога и човеците.

3:5 Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.

3:6 Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.

3:7 Не мисли себе си за мъдър;
Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;

3:8 Това ще бъде здраве за тялото ти
И влага за костите ти.

3:9 Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход.

3:10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И линовете ти ще се преливат с ново вино.

*3:11 Сине мой, не презирай наказанието от Господа, И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,

3:12 Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.

*3:21 Сине мой, тия неща1 да се не отдалечават от очите ти; Пази здравомислие и разсъдителност,

3:22 Така те ще бъдат живот на душата ти
И украшение на шията ти.

3:23 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си,
И ногата ти не ще се спъне.

3:24 Когато лягаш не ще се страхуваш;
Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.

3:25 Не ще се боиш от внезапен страх,
Нито от бурята, когато нападне нечестивите,

3:26 Защото Господ ще бъде твое упование,
И ще опази ногата ти да се не хване.

3:27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш.

3:28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак,
И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си това, което му се пада.

3:29 Не измисляй зло против ближния си,
Който с увереност живее при тебе.

3:30 Не се карай с някого без причина
Като не ти е направил зло.

3:31 Не завиждай на насилник човек,
И не избирай ни един от пътищата му,

3:32 Защото Господ се гнуси от опакия,
Но интимно общува с праведните.

3:33 Проклятия от Господа има в дома на нечестивия; А Той благославя жилището на праведните.

3:34 Наистина Той се присмива на присмивачите,
А на смирените дава благодат.

3:35 Мъдрите ще наследят слава,
А безумните ще отнесат срам.

*4:10 Слушай, сине мой, и приеми думите ми,
И годините на живота ти ще се умножат.

4:11 Наставлявал съм те в пътя на мъдростта,
Водил съм те по прави пътеки.

4:12 Когато ходиш стъпките ти не ще бъдат стеснени; И когато тичаш, няма да се спънеш.

4:13 Хвани се здраво за поуката, недей я оставя;
Пази я, понеже тя е животът ти.

4:14 Не влизай в пътеката на нечестивите,
И не ходи по пътя на лошите.

4:15 Отбягвай от него, не минавай край него.
Отклони се от него и замини.

4:16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
И сън ги не хваща, ако не спънат някого.

4:17 Понеже ядат хляб на нечестие,
И пият вино на насилство.

4:18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.

4:19 Пътят на нечестивите е като тъмнина;
Не знаят от що се спъват.

*4:20 Сине мой, внимавай на думите ми,
Приклони ухото си към беседите ми.

4:21 Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си;

4:22 Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.

4:23 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.

4:24 Отмахни от себе си опърничави уста,
И отдалечи от себе си развратени устни.

4:25 Очите ти нека гледат право напред,
И клепачите ти нека бъдат оправени право пред тебе.

4:26 Обмисляй внимателно пътеката на нозете си,
И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.

4:27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво;
Отклони ногата си от зло.

*5:1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми.
Приклони ухото си към разума ми,

5:2 За да опазиш разсъдливост,
И устните ти да пазят знание.

5:3 Защото от устните на чуждата жена капе мед,
И устата й са по-меки от дървено масло;

5:4 Но сетнините й са горчиви като пелин,
Остри като изострен от двете страни меч.

5:5 Нозете й слизат в смърт,
Стъпките й стигат до ада,

5:6 Тъй че тя никога не намира пътя на живота; Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят.

5:7 Прочее, чада, слушайте мене,
И не отстъпвайте от думите на устата ми.

5:8 Отдалечи пътя си от нея.
И не се приближавай до вратата на къщата й,

5:9 Да не би да дадеш жизнеността си на други.
И годините си на немилостивите; -

5:10 Да не би да се наситят чужди от имота ти,
И трудовете ти да отидат в чужд дом;

5:11 А ти да охкаш в сетнините си,
Когато месата ти и тялото ти се изнурят,

5:12 И да казваш: Как можах да намразя поуката,
И сърцето ми да презре изобличението,

5:13 И аз да не послушам гласа на учителите си,
Нито да приклоня ухото си към наставниците си!

5:14 Малко остана да изпадна във всяко зло
Всред събранието и множеството.

5:15 Пий вода от своята си щерна,
И оная, която извира от твоя кладенец.

5:16 Вън ли да се изливат изворите ти,
И водни потоци по улиците?

5:17 Нека бъдат само на тебе,
А не и на чужди заедно с тебе.

5:18 Да бъде благословен твоят извор,
И весели се с жената на младостта си.

5:19 Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна; Нейните гърди да те задоволяват във всяко време; И възхищавай се винаги от нейната любов.

5:20 Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена, И да прегръщаш обятията на чужда жена?

5:21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки.

5:22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан.

5:23 Той ще умре от своето отказване от поука;
И от голямото си безумие ще се заблуди.

*6:1 Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си, Или си дал ръка за някой чужд,

6:2 Ти си се впримчил с думите на устата си,
Хванат си с думите на устата си.

6:3 Затова, сине мой, направи това и отърви се,
Тъй като си паднал в ръцете на ближния си, -
Иди, припадни и моли настоятелно ближния си.

6:4 Не давай сън на очите си,
Нито дрямка на клепачите си,

6:5 Догдето не се отървеш, като сърна от ръката на ловеца, И като птица от ръката на птицоловец.

6:6 Иди при мравката, о ленивецо,
Размишлявай за постъпките й и стани мъдър, -

6:7 Която, макар че няма началник,
Надзирател, или управител,

6:8 Приготвя си храната лете,
Събира яденето си в жетва.

6:9 До кога ще спиш ленивецо?
Кога ще станеш от съня си?

6:10 Още малко спане, малко дрямка,
Малко сгъване на ръце за сън,

6:11 Така ще дойде сиромашия върху тебе,
Като разбойник, И немотия, като въоръжен мъж.

*6:20 Сине, мой, пази заповедта на баща си,
И не отстъпвай от наставлението на майка си,

6:21 Вържи ги за винаги за сърцето си,
Увий ги около шията си.

6:22 Когато ходиш наставлението ще те води,
Когато спиш, ще те пази;
Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.

6:23 Защото заповедта им е светилник,
И наставлението им е светлина,
И поучителните им изобличения са път към живот.

6:24 За да те пазят от лоша жена,
От ласкателния език на чужда жена.

6:25 Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си;
Да не те улови с клепачите си;

6:26 Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб; А прелюбодейката лови скъпоценната душа.

6:27 Може ли някой да тури огън в пазухата си,
И дрехите му да не изгорят?

6:28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища,
И нозете му да се не опекат?

6:29 Така е с оня, който влиза при жената на ближния си; Който се допре до нея не ще остане ненаказан.

6:30 Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
Даже ако краде да насити душата си, когато е гладен;

6:31 И ако се хване, той трябва да възвърне седмократно, Трябва да даде целия имот на къщата си.

6:32 Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си.

6:33 Биене и позор ще намери,
И срамът му няма да се изличи.

6:34 Защото ревнуването на мъжа е една ярост;
И той няма да пожали в деня на възмездието;

6:35 Не ще иска да знае за никакъв откуп, Нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.

*7:1 Сине мой, пази думите ми,
И запазвай заповедите ми при себе си.

7:2 Пази заповедите ми и ще живееш -
И поуката ми, като зеницата на очите си.

7:3 Вържи ги за пръстите си,
Начертай ги на плочата на сърцето си,

7:4 Кажи на мъдростта: Сестра ми си;
И наречи разума сродник,

7:5 За да те пазят от чужда жена,
От чужда жена, която ласкае с думите си.

7:6 Понеже, като погледвах през решетките
На прозореца на къщата си,

7:7 Видях между безумните, Съгледах между младежите, Един млад, безумен човек.

7:8 Който минаваше по улицата близо до ъгъла й,
И отиваше по пътя към къщата й.

7:9 Беше в дрезгавината, когато се свечери,
В мрака на нощта и в тъмнината.

7:10 И посрещна го жена,
Облечена като блудница и с хитро сърце;

7:11 (Бъбрица и упорита, -
Нозете й не остават в къщи

7:12 Кога по улиците, кога по площадите,
Тя причаква при всеки ъгъл);

7:13 Като го хвана, целуна го
И с безсрамно лице му каза:

7:14 Като бях задължена да принеса примирителни жертви, Днес изпълних обреците си,

7:15 Затова излязох да те посрещна
С желание да видя лицето ти и намерих те.

7:16 Постлала съм легло с красиви покривки,
С шарени платове от египетска прежда.

7:17 Покадила съм леглото си
Със смирна, алой и канела.

7:18 Ела, нека се наситим с любов до зори.
Нека се насладим с милувки.

7:19 Защото мъжът ми не е у дома.
Замина на дълъг път;

7:20 Взе кесия с пари в ръката си,
Чак на пълнолуние ще се върне у дома.

7:21 С многото си предумки тя го прелъга,
Привлече го с ласкателството на устните си.

7:22 Изведнъж той тръгна подире й,
Както отива говедо на клане,
Или както безумен в окови за наказание,

7:23 Докато стрела прониза дроба му, -
Както птица бърза към примката, без да знае,
Че това е против живота й.

7:24 Сега, прочее, чада, послушайте ме.
И внимавайте в думите на устата ми.

7:25 Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й,
Да се не заблудиш в пътеките й;

7:26 Защото мнозина е направила да паднат ранени; И силни са всичките убити от нея.

7:27 Домът й е път към ада,
И води надолу в клетките на смъртта.

*10:1 Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.

*17:25 Безумен син е тъга на баща си
И горест на тая която го е родила.

*19:13 Безумен син е бедствие за баща си,
И препирните на жена са непрестанно капене.

*19:26 Който опропастява баща си и пропъжда майка си, той е син, който причинява срам и нанася позор.

*23:15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро,
То и на моето сърце ще е драго.

23:16 Да! сърцето ми ще се радва,
Когато устните ти изговарят правото

23:17 Сърцето ти да не завижда на грешните,
Но да пребъдва в страх от Господа цял ден,

23:18 Защото наистина има бъдеще,
И надеждата ти няма да се отсече.

23:19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
И оправяй сърцето си в пътя,

23:20 Не бъди между винопийци,
Между невъздържани месоядци,

23:21 Защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят, И дремливостта ще облече човека с дрипи.

23:22 Слушай баща си, който те е родил,
И не презирай майка си, когато остарее.

23:23 Купувай истината и не я продавай,
Тоже и мъдростта, поуката и разума.

23:24 Бащата на праведния ще се радва много,
И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.

23:25 Прочее, нека се веселят твоят баща и твоята майка, И да се възхищава оная, която те е родила.

23:26 Сине мой, дай сърцето си на мене,
И очите ти нека внимават в моите пътища,

23:27 Защото блудницата е дълбока яма,
И чуждата жена е тесен ров.

23:28 Да! тя причаква като за плячка,
И умножава числото на неверните между човеците.

*27:11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, за да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

*28:7 Който пази закона е разумен син,
А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.

==> Вж. още, Чада, 4:3, от ст. 1; Труд, 10:5; Мъдрост, 13:1; Наказание, 13:24; Мъдрост, 15:20; Слуга, 17:2; Наказание, 19:18; 29:17; Слуга, 29:21; Бог, 30:1; 30:4, от ст. 1.

1 Вж. по-горе 3:1-12, и Мъдрост, 3:13-20

Назад | Съдържание | Напред