Разумния

*15:14 Сърцето на разумния търси знание,
А устата на безумните се хранят с глупост.

*15:24 За разумния пътят на живота върви нагоре,
За да се отклони от ада долу.

==> Вж. още, Притчи, 1:5, от ст. 1; Мъдрост, 8:8,9; 10:13; Безумния, 10:23; Присмивател, 14:6; Мъдрост, 14:33; Цар, 14:35; Мъдрост, 17:24; Богатство, 28:11.

Назад | Съдържание | Напред