Приятелство

*14:20 Сиромахът е мразен даже от ближния си,
А на богатия приятелите са много.

*16:28 Опак човек сее раздори,
И шепотникът разделя най-близки приятели.

*17:9 Който покрива престъпление търси любов,
А който многодумствува за работата разделя най-близки приятели.

*17:17 Приятел обича всякога, и е роден, като брат за във време на нужда.

*18:24 Човек, който има много приятели намира в това погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.

*19:4 Богатството притуря много приятели,
А сиромахът бива оставен от приятеля си.

*19:7 Всичките братя на сиромаха го мразят, - Колко повече отбягват от него приятелите му! - Той тича след тях с умолителни думи, но тях ги няма.

*22:11 Който обича чистота в сърцето, и има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.

*22:24 Не завързвай приятелство с ядовит човек,
И не ходи с гневлив човек.

22:25 Да не би да научиш пътищата му,
И да приготвиш примка за душата си.

*27:6 Удари от приятел са искрени,
А целувки от неприятел - изобилни.

*27:9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

*27:10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

*27:17 Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.

==> Вж. още, Щедрост, 19:6.

Назад | Съдържание | Напред