Прелюбодейство

*30:18 Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:

30:19 Следите на орел по въздуха,
Следите на змия върху канара,
Следите на кораб всред морето,
И следите на мъж при девица.

30:20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка -
Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.

==> Вж. още, Син, 5:3-5; 6:26,32 от ст. 24; 7:5-27; Жена, 9:13-18.

Назад | Съдържание | Напред