Праведните

*10:28 Надеждата на праведните е радост,
А очакването на нечестивите е напразно.

*11:10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11:11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

*11:23 Желаното от праведните е само добро,
А ожиданото от нечестивите е надменност.

*12:5 Мислите на праведните са справедливи,
А намеренията на нечестивите са коварство.

*13:9 Виделото на праведните е весело,
А светилникът на нечестивите ще изгасне.

*28:10 Който заблуждава праведните в лош път,
Той сам ще падне в своята яма, а непорочните ще наследят добрини.

*28:12 Когато тържествуват праведните има голяма слава, а когато се издигнат нечестивите човек се крие.

*29:27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.

==> Вж. още, Син, 2:6,7; 2:20, от ст. 10; 3:32,33, от ст. 31; 4:18, от ст. 14; Страх, 10:24; Говор, 11:9; Нечестивия, 11:21; Богатство, 11:28; Беззаконие, 12:3; Нечестивите, 12:6,7; Зло, 13:21; Безумните, 14:9; Нечестивите, 14:11; 15:8; Мързел, 15:19; Господ, 15:29; Говор, 16:13; Зло, 16:17; Нечестивия, 21:18; Нечестивите, 28:1,28; Непорочност, 29:10; Управление, 29:16.

Назад | Съдържание | Напред