Праведния

*10:3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.

*10:6 Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.

*10:7 Паметта на праведния е благословена,
А името на нечестивите ще изгние.

*10:11 Устата на праведния са извор на живот,
А устата на нечестивите покриват насилие.

*10:16 Заплатата на праведния е за живот.
А благоуспяването на нечестивия е за грях.

*10:20 Езикът на праведния е избрано сребро;
Сърцето на нечестивите малко струва.

*10:21 Устните на праведния хранят мнозина;
А безумните умират от нямане разум.

*10:30 Праведният никога няма да се поклати,
А нечестивите няма да населят земята,

*10:31 Из устата на праведния блика мъдрост,
А лъжливият език ще се отреже.

*10:32 Устните на праведния знаят приятното за слушане; А устата на нечестивите говорят извратеното.

*11:8 Праведният се отървава от беда;
А вместо него изпада в нея нечестивият.

*11:30 Плодът на праведния е дърво на живот;
И който е мъдър придобива души.

*11:31 Ето, и на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!

*12:10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, а благостите на нечестивите са немилостиви.

*12:21 Никаква пакост няма да се случи на праведния, а нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

*12:26 Праведният води ближния си, а пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

*13:5 Праведният мрази лъжата,
А нечестивият постъпва подло и срамно.

*13:25 Праведният яде до насищане на душата си,
А коремът на нечестивите не ще се задоволи.

*14:19 Злите се кланят пред добрите,
И нечестивите при портите на праведния.

*15:6 В дома на праведния има голямо изобилие,
А в доходите на нечестивия има загриженост.

*18:10 Името Господно е яка кула;
Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.

*21:15 Радост е на праведния да върши правосъдие, А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.

*21:29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
А праведният оправя пътищата си.

*24:15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, не разваляй мястото му за почивка.

*24:16 Защото праведният ако седем пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в злото.

*25:26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

*29:7 Праведният внимава в съдбата на бедните;
Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.

==> Вж. още, Присмивател, 9:8,9; Нечестивия, 10:25; 12:12; Говор, 12:13; Наследство, 13:22; Нечестивия, 14:32; Говор, 15:28; Справедливост, 17:15,26; 18:5; Нечестивия, 21:18; Мързел, 21:25,26; Син, 23:24; Беззаконие, 29:6.

Назад | Съдържание | Напред