Похвала

*12:8 Човек бива похвален според разума си,
А опакият в сърце ще бъде поругаван.

*27:1 Недей се хвали с утрешния ден,
Защото не знаеш какво ще роди денят.

*27:2 Нека те хвали друг, а не твоите уста, -
Чужд, а не твоите устни.

*27:21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.

==> Вж. още, Търговия, 20:14; Подарък, 25:14; Беззаконие, 28:4; Жена, 31:28,30,31, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред