Нечестивите

*12:6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.

*12:7 Нечестивите се съсипват и няма ги,
А домът на праведните ще стои.

*14:11 Къщата на нечестивите ще се събори,
Но шатърът на праведните ще благоденствува.

*15:8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу,
А молитвата на праведните е приятна Нему.

*21:7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, Защото отказват да вършат това, което е право.

*21:27 Жертвата на нечестивите е мерзост, -
Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

*24:19 Не се раздразвай, поради злодейците,
Нито завиждай на нечестивите,

24:20 Защото злите не ще имат бъдеще;
Светилникът на нечестивите ще изгасне.

*28:1 Нечестивите бягат без да ги гони някой,
А праведните са смели като млад лъв.

*28:28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, но когато те загиват, праведните се умножават.

==> Вж. още, Син, 2:21,22; 3:25, от ст. 21; 4:14; 4:19, от ст. 14; Праведния, 10:3,6,7,11,20; С. от Г., 10:27; Праведните, 10:28; Праведния, 10:30,32; Праведните, 11:10,11,23; 12:5; Праведния, 12:10,21,26; Праведните, 13:9; Праведния, 13:25; 14:19; Говор, 15:28; Господ, 15:29; Справедливост, 19:28; Цар, 20:26; Гордост, 21:4; Справедливост, 21:12; Праведния, 24:15,16; Цар, 25:4,5; Беззаконие, 28:4; Праведните, 28:12; Управление, 29:16; Праведните, 29:27.

Назад | Съдържание | Напред