Мъдрост

*1:20 Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, Издига гласа си по площадите,

1:21 Вика по главните места на пазарите, При входовете на портите, Възвестява из града думите си:

1:22 Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивачите до кога ще се наслаждават на присмивките си, И безумните ще мразят знанието?

1:23 Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.

1:24 Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, Понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше,

1:25 Но отхвърлихте съвета ми, И не приехте изобличението ми, -

1:26 То и аз ще се смея на вашето бедствие,
Ще се присмея, когато ви нападне страхът,

1:27 Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, И бедствието ви се устреми като вихрушка, Когато скръб и мъка ви нападнат,

1:28 Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.

1:29 Понеже намразиха знанието,
И не разбраха страха от Господа,

1:30 Не приеха съвета ми,
И презряха всичкото ми изобличение,

1:31 Затова, ще ядат от плодовете на своя си път,
И ще се наситят от своите си измислици.

1:32 Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, И безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие,

1:33 Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло.

*3:13 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост,
И човек, който е придобил разум,

3:14 Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато.

3:15 Тя е по-скъпа от безценни камъни,
И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

3:16 Дългоденствие е в десницата й,
А в левицата й богатство и слава.

3:17 Пътищата й са пътища приятни,
И всичките й пътеки мир.

3:18 Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат, И блажени са ония, които я държат.

3:19 С мъдрост Господ основа земята,
С разум утвърди небето.

3:20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните,
И от облаците капе роса.

*8:1 Не вика ли мъдростта?
И разумът не издава ли гласа си?

8:2 Тя стои по върха на високите места край пътя,
На кръстопътя;

8:3 Възгласява на портите, при входа на града,
При входа на вратите:

8:4 Към вас, човеци, викам,
И гласът ми е към човешките чада.

8:5 Вие, глупави, разберете благоразумие,
И вие, безумни, придобивайте разумно сърце

8:6 Послушайте, защото ще говоря хубави неща.
И ще отворя устните си да произнеса правото.

8:7 Защото езикът ми ще изговори истина.
И нечестието е мерзост за устните ми.

8:8 Всичките думи на устата ми са справедливи,
Няма в тях нищо лъжливо или опако.

8:9 Те всички са ясни за разумния човек,
И прави за тия, които намират знание.

8:10 Приемете поуката ми, а не сребро,
И по-добре знание, нежели избрано злато.

8:11 Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, И всичко желателно не се сравнява с нея.

8:12 Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието,
И издирвам знание на умни мисли.

8:13 Страх от Господа е да се мрази злото.
Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста.

8:14 У мене е съветът и здравомислието;
Аз съм разум; у мене е силата.

8:15 Чрез мене царете царуват
И началниците узаконяват правда.

8:16 Чрез мене князете началствуват,
Тоже и големците и всичките земни съдии.

8:17 Аз любя ония, които ме любят,
И ония, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.

8:18 Богатството и славата са с мене;
Да! трайният имот и правдата.

8:19 Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, И приходът от мене от избрано сребро.

8:20 Ходя по пътя на правдата.
Всред пътеките на правосъдието,

8:21 За да направя да наследят имот тия, които ме любят, И за да напълня съкровищницата им.

8:22 Господ ме създаде като начало на пътя Си,
Като първо от древните Си дела.

8:23 От вечността бях създадена, от начало,
Преди създаването на земята.

8:24 Родих се, когато нямаше бездните,
Когато нямаше извори изобилващи с вода.

8:25 Преди да се поставят планините,
Преди хълмовете, аз бях родена,

8:26 Докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, Нито първите буци пръст на света.

8:27 Когато приготовляваше небето, аз бях там; Когато разпростираше свод над лицето на бездната.

8:28 Когато закрепваше облаците горе,
Когато усилваше изворите на бездната,

8:29 Когато налагаше закона Си на морето,
Щото водите да не престъпват повелението Му, Когато нареждаше основите на земята.

8:30 Тогава аз бях при Него, като майсторски работник, И всеки ден се наслаждавах,
Веселях се винаги пред Него.

8:31 Веселях се на обитаемата Му земя;
И наслаждението ми бе с човешки чада.

8:32 Сега, прочее, послушайте ме, о, чада,
Защото блажени са ония, които пазят моите пътища.

8:33 Послушайте поука,
Не я отхвърляйте и станете мъдри.

8:34 Блажен тоя човек, който ме слуша,
Като бди всеки ден при моите порти,
И чака при стълбовете на вратата ми,

8:35 Защото който ме намери намира живот,
И придобива благоволение от Господа;

8:36 А който ме пропуска онеправдава своята си душа; Всички, които мразят мене, обичат смъртта.

*9:1 Мъдростта съгради дома си,
Издяла седемте си стълба,

9:2 Закла животните си, смеси виното си
И сложи трапезата си,

9:3 Изпрати слугите си,
Вика по високите места на града:

9:4 Който е прост, нека се отбие тук.
И на безумните казва:

9:5 Елате, яжте от хляба ми,
И пийте от виното, което смесих,

9:6 Оставете глупостта и живейте,
И ходете по пътя на разума1,

9:11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти,
И ще ти се притурят години на живот.

9:12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще понасяш2.

*10:8 Мъдрият по сърце приема заповеди;
А безумен бъбрица пада.

*10:13 В устните на разумния се намира мъдрост,
А тоягата е за гърба на безумния.

*10:14 Мъдрите запазват знанието,
А устата на безумния са близка погибел.

*11:14 Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност.

*13:1 Мъдрият син слуша бащината си поука,
А присмивателят не внимава на изобличение.

*13:14 Поуката на мъдрия е извор на живот.
За да отбягва човек примките на смъртта.

*13:20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър,
А другарят на безумните ще пострада зле.

*14:8 Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, а глупостта на безумните е да заблуждават.

*14:16 Мъдрият се бои и се отклонява от злото,
А безумният самонадеяно се хвърля напред.

*14:24 Богатството на мъдрите е венец за тях,
А глупостта на безумните е всякога глупост.

*14:33 В сърцето на разумния мъдростта почива,
А между безумните тя се явява.

*15:20 Мъдър син радва баща си,
А безумен човек презира майка си.

*16:16 Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.

*16:21 Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен, и сладостта на устните умножава знание.

*17:24 Мъдростта е пред лицето на разумния,
А очите на безумния са към краищата на земята.

*22:17 Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите, И взимай присърце моето знание,

22:18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си, И ако бъдат всякога готови върху устните ти.

22:19 За да бъде упованието ти на Господа,
Аз те научих на тях днес - да! тебе.

22:20 Не писах ли ти хубави неща, От съвет и знание.

22:21 За да те направя да познаеш верността на думите на истината, Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?

*24:3 С мъдрост се гради къща,
И с разум се утвърждава,

24:4 И чрез знание стаите се напълват,
С всякакви скъпоценни и приятни богатства.

*24:5 Мъдрият човек е силен,
И човек със знание се укрепява в сила,

24:6 Защото с мъдър съвет ще водиш войната си,
И чрез множеството съветници бива избавление.

*24:7 Мъдростта е непостижима за безумния,
Той не отваря устата си в портата.

*24:13 Сине мой, яж мед, защото е добър,
И медена пита, защото е сладка на вкуса ти.

24:14 И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, ако си я намерил; и има бъдеще, и надеждата ти няма да се отсече.

*25:12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек, така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.

*26:12 Видял ли си човек, който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.

*29:3 Който обича мъдростта, радва баща си,
Но който дружи с блудници, разпилява имота му.

*30:24 Четири неща има на земята, които са малки, Но са извънредно мъдри:

30:25 Мравките, които не са силни люде,
Но лете приготвят храната си;

30:26 Кролиците, които са слаби люде,
Но поставят жилищата си на канара;

30:27 Скакалците, които нямат цар,
Но излизат всички по дружини;

30:28 И гущерът, който можеш да хванеш в ръка, Но пак се намира в царските палати.

==> Вж. още, Притчи, 1:1-6; С. от Г., 1:7; Син, 2:2, от ст. 1; 2:6,7, от ст. 5; 2:10; 3:7; 3:35; Чада, 4:5,7, от ст. 3; Син, 4:10,11; 5:11; 6:6, от ст. 1; 7:4, от ст. 1; Присмивател, 9:7-10; Син, 10:1; Безумния, 10:23; Праведния, 10:31; Гордост, 11:2; Дом, 11:29; Праведния, 11:30; Безумния, 12:15; Говор, 12:18; Гордост, 13:10; Жена, 14:1; Говор, 14:3; Присмивател, 14:6; Говор, 15:2,7; Присмивател, 15:12; Изобличение, 15:31; С. от Г., 15:33; Гняв, 16:14; Говор, 16:23; 17:28; 18:4; Благоразумие, 18:15; Съвет, 19:20,27; 20:18; Цар, 20:26; Присмивател, 21:11; Богатство, 21:20; Сила, 21:22; Син, 23:15,19,23,24; Справедливост, 24:23; Безумния, 26:4,5; Мързел, 26:16; Син, 27:11; Богатство, 28:11; Присмивател, 29:8; Безумен, 29:9; Гняв, 29:11; Дете, 29:15; Бог, 30:3, от ст. 1; Жена, 31:26, от ст. 10.

1 Стихове 7-10, не съответстват на контекства от ст. 1, за това изглежда, че са добавени от някой преписвач (тях вж. под Присмивател). Фразата “чрез мене” се отнасят за мъдростта от ст. 1, поради което тук продължаваме със ст. 11.

2 Ст. 13, продължава в Жена, 9:13, вж. и него пасаж.

Назад | Съдържание | Напред