Кавга

*10:12 Омразата повдига раздори,
А любовта покрива всички погрешки.

*17:1 По-добре сух залък и мир с него,
Нежели къща пълна с пирования и разпра с тях.

*17:14 Започването на разпра е като, кога някой отваря път на вода, затова остави препирнята преди да има каране.

*17:19 Който обича препирни обича престъпления,
И който построи високо вратата си, търси пагуба.

*20:3 Чест е за човека да страни от препирня;
А всеки безумен се кара.

*25:8 Не бързай да излезеш, за да се караш.
Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш;
Когато те засрами противникът ти.

25:9 Разисквай делото си с противника си сам.
Но не откривай чужди тайни,

25:10 Да не би да те укори оня, който те слуша,
И твоето безчестие да остане незаличимо.

*26:17 Минувачът, който се дразни с чужда разпра,
Е като оня, който хваща куче за ушите.

*26:20 Дето няма дърва огънят изгасва;
И дето няма шепотник раздорът престава.

*26:21 Както са въглища за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.

*28:25 Човек с надменна душа подига крамоли,
А който уповава на Господа ще затлъстее.

==> Вж. още, Син, 3:29,30; Човек, 6:14, от ст. 12; 6:19, от ст. 16; Гордост, 13:10; Гняв, 15:18; Приятелство, 16:28; Говор, 18:6; Жребие, 18:18; Син, 19:13; Алкохол, 20:1; Жена, 21:9,19; Присмивател, 22:10; Алкохол, 23:29; Жена, 25:24; 27:15; Гняв, 29:22; Зло, 30:32,33.

Назад | Съдържание | Напред