Изобличение

*10:17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот; а който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

*12:1 Който обича поправление, обича знание,
Но който мрази изобличения е невеж.

*15:31 Ухо, което слуша животворното изобличение, Ще пребивава между мъдрите.

*15:32 Който отхвърля поуката презира своята си душа, а който слуша изобличението придобива разум.

*17:10 Изобличението прави повече впечатление на благоразумния, нежели сто бича на безумния.

*27:5 Явното изобличение е по-добро, от оная любов, която не се проявява.

*28:23 Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, отколкото оня, който ласкае с езика си.

*29:1 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, внезапно ще се съкруши и то без поправление.

==> Вж. още, Мъдрост, 1:23,25, от ст. 20; 1:29,30; Син, 3:11,12; 5:12, от ст. 8; 6:23, от ст. 20; Присмивател, 9:7,8; Мъдрост, 13:1; Бедност, 13:18; Безумния, 15:5; Наказание, 15:10; Присмивател, 15:12; 19:25; Справедливост, 24:25; Мъдрост, 25:12; Дете, 29:15; Бог, 30:6 от ст. 1.

Назад | Съдържание | Напред