Зло

*12:20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло; а радост имат тия, които съветват за мир.

*13:17 Лошият пратеник изпада в зло,
А верният посланик дава здраве.

*13:19 Изпълнено желание услажда душата,
А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.

*13:21 Злото преследва грешните,
А на праведните ще се въздаде добро.

*14:22 Не заблуждават ли се ония, които измислят зло? Но милост и вярност ще се показват към тия, които измислят добро.

*15:26 Лошите замисли са мерзост Господу!
А чистите думи Му са угодни.

*16:17 Да се отклонява от зло е друм за праведните; Който пази пътя си, опазва душата си.

*16:27 Лошият човек копае зло,
И в устните му има сякаш пламнал огън.

*17:11 Злият човек търси само бунтове,
Затова жесток пратеник е изпратен против него.

*17:11 Злият човек търси само бунтове,
Затова жесток пратеник е изпратен против него.

*17:13 Който въздава зло за добро,
Злото не ще се отдалечи от дома му.

*22:3 Благоразумният предвижда злото и се укрива.
А неразумните вървят напред - и страдат.

*24:1 Не завиждай на злите хора,
Нито пожелавай да си с тях,

24:2 Защото сърцето им размишлява насилие,
И устните им говорят за пакост

*24:8 Който намисля да прави зло,
Ще се нарече пакостен човек;

24:9 Помислянето на такова безумие е грях,
И присмивателят е мерзост на човеците.

*27:12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.

*30:32 Ако си постъпил безумно, като си се надигнал, Или ако си намислил зло, тури ръка на устата си.

30:33 Защото както, като се бие мляко, изважда се масло, И като се блъска нос, изважда се кръв, Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.

==> Вж. още, Син, 1:16, от ст. 10; Мъдрост, 1:33, от ст. 20; Син, 2:12, от ст. 10; 2:14, от ст. 12; 3:7; 3:29,30, от ст. 27; 4:16, от ст. 14; 4:27, от ст. 25; 5:14, от ст. 8; Човек, 6:14, от ст. 12; 6:18, от ст. 16; Мъдрост, 8:12,13; Праведния, 10:3; Безумния, 10:23; Справедливост, 11:6; Правда, 11:19; Добро, 11:27; 12:2; Нечестивия, 12:12; Праведния, 12:21; Мъдрост, 14:16; Гняв, 14:17; Праведния, 14:19; Господ, 15:3; Радост, 15:15; Говор, 15:28; Господ, 16:4; С. от Г., 16:6; Насилие, 16:30; Говор, 17:4; С. от Г., 19:23; Цар, 20:8; Говор, 20:20; Възмездие, 20:22; Наказание, 20:30; Нечестивия, 21:10; Праведния, 24:15,16; Радост, 24:17,18; Нечестивите, 24:19,20; Приятелство, 27:10; Справедливост, 28:5; Беззаконие, 29:6; Жена, 31:12, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред