Жена

*9:13 Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо.

9:14 Седи при вратата на къщата си, на стол по високите места на града,

9:15 И кани ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва:

9:16 Който е прост, нека се отбие тук;
А колкото за безумния, нему казва:

9:17 Крадените води са сладки,
И хляб, който се яде скришом, е вкусен,

9:18 Но той не знае, че мъртвите са там,
И че гостите й са в дълбочините на ада.

*11:16 Благодатната жена придобива чест;
И насилниците придобиват богатство.

*11:22 Както е златна халка на носа на свиня,
Така е красивата, но безразсъдна жена.

*12:4 Добродетелната жена е венец на мъжа си;
А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.

*14:1 Всяка мъдра жена съгражда дома си,
А безумната го събаря със собствените си ръце.

*18:22 Който е намерил съпруга намерил е добро
И е получил благоволение от Господа.

*19:14 Къща и богатство се оставят наследство от бащите, но благоразумна жена е от Господа.

*21:9 По-добре да живее някой в ъгъл на покрива,
Нежели в широка къща със свадлива жена.

*21:19 По-добре да живее някой в пуста земя,
Нежели със свадлива жена и досада.

*22:14 Устата на чужди жени са дълбока яма,
И оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.

*25:24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.

*27:15 Непрестанно капане в дъждовен ден
И жена крамолница са еднакви;

27:16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра
И би хванал дървено масло с десницата си.

*31:10 Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

31:11 Сърцето на мъжа й уповава на нея;
И не ще му липсва печалба.

31:12 Тя ще му донася добро, а не зло,
През всичките дни на живота си.

31:13 Търси вълна и лен,
И работи с ръцете си това що й е угодно.

31:14 Тя е като търговските кораби, -
Донася храната си от далеч.

31:15 При това, става докле е още нощ,
И дава храна на дома си,
И определената работа на слугините си.

31:16 Разглежда нива, и я купува;
От плода на ръцете си сади лозе.

31:17 Опасва кръста си със силая
И уякчава мишците си.

31:18 Като схваща, че търгуването й е полезно.
Светилникът й не угасва през нощта.

31:19 Туря ръцете си на вретеното,
И държи в ръката си хурката.

31:20 Отваря ръката си на сиромасите,
Да! простира ръцете си към немотните.

31:21 Не се бои от снега за дома си; защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.

31:22 Прави си завивки от дамаска;
Облеклото й е висон и морав плат.

31:23 Мъжът й е познат в портите,
Когато седи между местните старейшини.

31:24 Тя тъче ленено платно и го продава,
И доставя пояси на търговците;

31:25 Сила и достолепие са облеклото й;
И тя гледа весело към бъдещето.

31:26 Отваря устата си с мъдрост,
И законът на езика й е благ.

31:27 Добре внимава в управлението на дома си,
И хляб на леност не яде.

31:28 Чадата й стават и я облажават;
И мъжът й я хвали, казвайки:

31:29 Много дъщери са се държали достойно,
Но ти надмина всичките.

31:30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

31:31 Дайте й от плода на ръцете й, и делата й нека я хвалят в портите.

==> Вж. още, Син, 2:16, от ст. 10; 5:3, от ст. 1; 5:18, от ст. 15; 5:20, от ст. 18; 6:24, от ст. 20; 6:29,32, от ст. 24; 7:5, от ст. 1; 7:10, от ст. 5; 19:13; 23:26,27; Алкохол, 23:33, от ст. 31; Поръчителство, 27:13; Прелюбодейство, 30:20, от ст. 18; Беззаконие, 30:23 от ст. 21; Лемуил, 31:3, от ст. 1.

Назад | Съдържание | Напред