Господ

*15:3 Очите Господни са на всяко място
И наблюдават злите и добрите.

*15:11 Адът и погибелта са открити пред Господа, - Колко повече сърцата на човешките чада!

*15:25 Господ съсипва дома на горделивите,
А утвърдява предела на вдовицата.

*15:29 Господ е далеч от нечестивите,
А слуша молитвата на праведните.

*16:2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете.

*16:4 Господ е направил всяко нещо за Себе Си,
Дори и нечестивия за деня на злото.

*16:9 Сърцето на човека начертава пътя му,
Но Господ оправя стъпките му.

*17:3 Горнилото е за среброто и пещта за златото,
А Господ изпитва сърцата.

*19:21 Има много помисли в сърцето на човека,
Но намерението Господно, то ще устои.

*20:12 Слушащото ухо и гледащото око,
Господ е направил и двете.

*21:30 Няма мъдрост, няма разум,
Няма съвещание против Господа.

*21:31 Конят се приготвя за деня на боя,
Но избавлението е от Господа.

*22:2 Богат и сиромах се срещат;
Господ е Създателят на всички тях.

*22:12 Очите на Господа пазят онзи, който има знание, и той осуетява думите на коварния.

*29:13 Сиромах и притеснител се срещат;
Господ просвещава очите на всички тях.

==> Вж. още, Мъдрост, 1:29, и сл.; Син, 2:5,6; 3:5,7,9,11,12; Мъдрост, 3:19, от ст. 13; Син, 3:26, от ст. 21; 3:31,32; 5:21, от ст. 18; Човек, 6:16, от ст. 12; Мъдрост, 8:22, от ст. 12; 8:26, от ст. 22; 8:35, от ст. 32; Праведния, 10:3; Труд, 10:22; Непорочност, 10:29; Справедливост, 11:1; Разврат, 11:20; Добро, 12:2; Лъжа, 12:22; Нечестивите, 15:8; Нечестивия, 15:9; Зло, 15:26; Говор, 16:1; Упование, 16:3; Гордост, 16:5; Примирение, 16:7; Справедливост, 16:11; Слово, 16:20; Жребие, 16:33; Справедливост, 17:15; Праведния, 18:10; Жена, 18:22; Безумие, 19:3; Жена, 19:14; Милост, 19:17; Справедливост, 20:10; Възмездие, 20:22; Справедливост, 20:23; Път, 20:24; Дух, 20:27; Цар, 21:1; Път, 21:2; Справедливост, 21:3; Жена, 22:14; Мъдрост, 22:19, от ст. 17; Възмездие, 22:22,23; Радост, 24:17,18; Възмездие, 25:21,22; Справедливост, 28:5; Кавга, 28:25; Страх, 29:25; Управление, 29:26; Бог, 30:9, от ст. 7; Жена, 31:30, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред