Говор

*10:19 В многото говорене грехът е неизбежен;
Но който въздържа устните си е разумен.

*11:9 Безбожният погубва ближния си с устата си.
Но чрез знанието на праведните ще се избави.

*12:13 В престъплението на устните се намира опасна примка, а праведният ще се отърве от затруднение.

*12:14 От плода на устата си човек се насища с добрини; и според делата на ръцете на човека му се въздава.

*12:18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, а езикът на мъдрите докарва здраве.

*12:19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги, а лъжливият език ще трае за минута.

*13:2 От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини, а душата на коварните ще яде насилство.

*13:3 Който пази устата си, опазва душата си,
А който отваря широко устните си ще погине.

*14:3 В устата на безумния има пръчка за гордостта му, а устните на мъдрите ще ги пазят.

*14:15 Простият вярва всяка дума,
А благоразумният внимава добре в стъпките си.

*15:1 Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.

*15:2 Езикът на мъдрите изказа знание,
А устата на безумните изригват глупост.

*15:4 Благият език е дърво на живот,
А извратеността в него съкрушава духа.

*15:7 Устните на мъдрите разсяват знание,
А сърцето на безумните не прави така.

*15:23 От отговора на устата си човек изпитва радост, И дума на време казана, колко е добра!

*15:28 Сърцето на праведния обмисля що да отговаря, А устата на нечестивите изригват зло.

*16:1 Плановете на сърцето принадлежат на човека, Но отговорът на езика е от Господа.

*16:13 Праведните устни са благоприятни на царете, И те обичат онзи, който говори право.

*16:23 Сърцето на мъдрия вразумява устата му, и притуря знание в устните му.

*16:24 Благите думи са медена пита,
Сладост на душата и здраве на костите.

*17:4 Злосторникът слуша беззаконните устни,
И лъжецът дава ухо на лошия език.

*17:7 Хубава реч не подхожда на безумния, -
Много по-малко лъжливи устни на началника.

*17:20 Който има опако сърце не намира добро,
И който има извратен език изпада в нещастие.

*17:27 Който щади думите си е умен,
И търпеливият човек е благоразумен.

17:28 Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър, и когато затваря устата си се счита за разумен.

*18:4 Думите из устата на човека са като дълбоки води, и изворът на мъдростта е като поток.

*18:6 Устните на безумния причиняват препирни,
И устата му предизвикват плесници.

*18:7 Устата на безумния са погибел за него,
И устните му са примка за душата му.

*18:8 Думите на шепотника са като сладки залъци, и слизат вътре в корема.

*18:13 Да отговаря някой преди да чуе, e безумие и позор за него.

*18:20 От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; от произведението на устните си човек ще се насити.

*18:21 Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.

*18:23 Сиромахът говори с умолявания, но богатият отговаря грубо.

*20:20 Светилникът на този, който злослови баща си или майка си, ще изгасне в най-мрачната тъмнина.

*20:25 Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам това, и след като се е обрекъл тогава да разпитва.

*21:23 Който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущения.

*24:26 Който дава прав отговор, той целува в устни.

*25:11 Дума казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове.

*25:15 Чрез въздържаност се склонява управител,
И мек език троши кости.

*25:23 Както северният вятър произвежда дъжд,
Така и тайно одумващият език - разгневено лице.

*26:22 Думите на шепотника са като сладки залъци,
И слизат вътре в корема.

*26:23 Усърдните устни с нечестиво сърце, са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.

*26:24 Ненавистникът лицемерствува с устните си,
Но крои коварство в сърцето си;

26:25 Когато говори сладко не го вярвай, защото има седем мерзости в сърцето му;

26:26 Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.

*26:28 Лъжливият език мрази наранените от него,
И ласкателните уста докарват съсипия.

==> Вж. още, Син, 2:12,16, от ст. 10; Чада, 4:5, от ст. 3; Син, 4:24; 5:2,3,7; 6:1,2; Човек, 6:12,13; 6:17,19, от ст. 16; Син, 6:24, от ст. 20; 7:5, от ст. 1; 7:11, от ст. 5; 7:21, от ст. 10; 7:24, от ст. 1; Мъдрост, 8:6,7,8, от ст. 1; 8:12,13; Жена, 9:13; Праведния, 10:6; Мъдрост, 10:8, Око, 10:10; Праведния, 10:11; Мъдрост, 10:13,14; Лъжа, 10:18; Праведния, 10:20,21,31,32; Праведните, 11:11; Одумник, 11:13; Нечестивите, 12:6; Лъжа, 12:22; Смирение, 12:25; Безумния, 14:7; Труд, 14:23; Разумния, 15:14; Зло, 15:26; Цар, 16:10; Труд, 16:26; Зло, 16:27; Приятелство, 16:28; Бедност, 19:1; Приятелство, 19:7; Справедливост, 19:28; Богатство, 20:15; Одумник, 20:19; Лъжа, 21:28; Приятелство, 22:11; Господ, 22:12; Жена, 22:14; Мъдрост, 22:21, от ст. 17; Безумния, 23:9; Син, 23:15,16; Зло, 24:1,2; Мъдрост, 24:7; Възмездие, 24:28; Безумния, 26:4,5,7; Безумните, 26:9; Кавга, 26:20; Похвала, 27:2; Син, 27:11; Изобличение, 28:23; Ближния, 29:5; Управление, 29:12; Бог, 30:6 от ст. 1; Слуга, 30:10; Зло, 30:32; Жена, 31:26, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред