Възмездие

*20:22 Да не речеш: Ще въздам на злото;
Почакай Господа и Той ще те избави.

*21:13 Който затуля ушите си за вика на сиромаха, - Ще викне и той, но няма да бъде послушан.

*22:22 Не оголвай сиромаха, защото той е беден, Нито притеснявай в портата угнетения,

22:23 Защото Господ ще защити делото им,
И ще оголи живота на ония, които са ги оголили.

*24:11 Избавяй ония, които се влачат на смърт,
И гледай да задържаш ония, които политат към клане.

24:12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, не знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?

*24:28 Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.

24:29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.

*25:21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде, и ако е жаден, напой го с вода,

25:22 Защото така ще натрупаш жар на главата му,
И Господ ще те възнагради.

*26:27 Който копае ров ще падне в него,
И който търкаля камък, върху него ще се обърне.

*28:17 Човек, който е товарен с кръвта на друг човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.

*28:18 Който ходи непорочно ще се избави, а който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне.

==> Вж. още, Син, 6:34, от ст. 32; Говор, 12:14; Милост, 19:17.

Назад | Съдържание | Напред