Богатство

*10:2 Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.

*10:15 Имотът на богатия е неговият укрепен град;
А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

*11:4 В ден на гняв богатството не ползува,
А правдата избавя от смърт.

*11:28 Който уповава на богатството си, ще падне,
А праведните ще цъфтят като зелен лист.

*13:7 Един се преструва на богат, а няма нищо;
Друг се преструва на сиромах, но има много имот.

*13:8 Богатството на човека служи за откуп на живота му; а сиромахът не внимава на заплашвания.

*13:11 Богатството придобито чрез измама ще намалее, а който събира с ръката си ще го умножи.

*18:11 Имотът на богатия е укрепен град за него,
И той е висока стена във въображението му.

*20:15 Има злато и изобилие драгоценни камъни,
Но устните на знанието са скъпоценно украшение.

*20:21 На богатството, което бързо се придобива из начало, сетнината не ще бъде благословена.

*21:6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; които ги търсят, търсят смърт.

*21:20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща.

*22:1 За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство, и благоволение е по-добро от сребро и злато.

*22:7 Богатият властвува над сиромасите,
И който взема на заем е слуга на заемодавеца.

*22:16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си, и който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

*23:4 Не се старай да придобиеш богатство, остави се от тая си мисъл.

23:5 Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, както орел що лети към небето.

*28:8 Който умножава имота си с лихварство и грабителство, събира го за този, който показва милост към сиромасите.

*28:11 Богатият човек мисли себе си за мъдър!
Но разумният сиромах го изучава.

*28:20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.

*28:22 Който има лошо око, бърза да се обогати,
А не знае, че немотия ще го постигне.

==> Вж. още, Син, 1:13, от ст. 10; 1:19; 2:3,4; Мъдрост, 3:14,16, от ст. 13; 8:18,21, от ст. 12; Мързел, 10:4; Труд, 10:22; Жена, 11:16; Нечестивия, 11:18; Наследство, 13:22; Приятелство, 14:20; Мъдрост, 14:24; С. от Г., 15:16; Говор, 18:23; Приятелство, 19:4; Жена, 19:14; Господ, 22:2; С. от Г., 22:4; Мъдрост, 24:3,4; Труд, 27:23,24; Бедност, 28:6; Бог, 30:7,8; Жена, 31:10,11.

Назад | Съдържание | Напред