Бог

*30:1 Думите на Якеевия син Агур, Массовия цар,
Които той изговори: - Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, Изнурих се;

30:2 Защото съм по-скотски от кой да бил човек,
И нямам човешки разум;

30:3 Понеже не научих мъдрост,
Нито имам знание за Всесветия.

30:4 Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища?Как е името му, и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш!

30:5 Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.

30:6 Не притуряй на Неговите думи, Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.

30:7 Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -

30:8 Отдалечи от мене измамата и лъжата; Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;

30:9 Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.

==> Вж. още, Син, 2:5, от ст. 3; 2:16,17; 3:3,4; Безумните, 14:9; Бедност, 14:31; Цар, 16:10; Присмивател, 17:5; Справедливост, 21:12; Алчност, 23:11, от ст. 10; Цар, 25:2.

Назад | Съдържание | Напред