Ближния

*11:12 Който презира ближния си е скудоумен;
А благоразумният човек мълчи.

*14:21 Който презира ближния си, съгрешава,
А който показва милост към сиромасите е блажен.

*26:18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт, 26:19 Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли това на шега?

*27:14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.

*29:5 Човек, който ласкае ближния си,
Простира мрежа пред стъпките му.

==> Вж. още, Син, 3:27-29; 6:1-3, 6:29, от ст. 24; Говор, 11:9; Праведния, 12:26; Приятелство, 14:20; Насилие, 16:29; Поръчителство, 17:18; Нечестивия, 21:10; Възмездие, 24:28; Лъжа, 25:18.

Назад | Съдържание | Напред