Бедност

*13:18 Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, а който внимава на изобличение ще бъде почитан.

*14:31 Който угнетява бедния нанася укор на Създателя му, а който е милостив към сиромаха показва почит Нему.

*19:1 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е с извратени устни, а при това безумен.

*21:17 Който обича удоволствие осиромашава,
Който обича вино и масло не забогатява.

*28:6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак между два пътя, макар и да е богат.

*28:27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си от тях ще има много клетви.

==> Вж. още, Син, 6:11, от ст. 9; Мързел, 10:4; Богатство, 10:15; Щедрост, 11:24; Труд, 14:23; Мързел, 20:13; Труд, 21:5; Богатство, 22:16; Възмездие, 22:22; Син, 23:21,22; Мързел, 24:34, от ст. 32; Насилие, 28:3; Управление, 28:15; Труд, 28:19; Богатство, 28:22; Мъдрост, 29:3; Праведния, 29:7; Бог, 30:9, от ст. 7; Поколение, 30:14, от ст. 11; Алкохол, 31:7, от ст. 4; Справедливост, 31:9, от ст. 8; Жена, 31:20, от ст. 10.

Назад | Съдържание | Напред