ОТТЕГЛЕН ОТ ЗАКОРАВЕНИТЕ ГРЕШНИЦИ:

Битие 6:3 И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека;

Второзаконие 32:30 Как би могъл един да прогони хиляда, И двама да обърнат в бяг десет хиляди, Ако Канарата им не би ги предала, И Господ не би ги предал!

Псалом 51:11 Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.

Притчи 1:24 Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, Понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше, 25 Но отхвърлихте съвета ми, И не приехте изобличението ми, 26 То и аз ще се смея на вашето бедствие, Ще се присмея, когато ви нападне страхът, 27 Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, И бедствието ви се устреми като вихрушка, Когато скръб и мъка ви нападнат, 28 Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.

Еремия 7:29 Острижи косата си, дъщерьо ерусалимска, и хвърли я, И плачи със силен глас по голите височини; Защото Господ отхвърли и остави поколението, на което се разгневи.

Осия 4:17 Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го. 18 Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да казват: Дайте!

Осия 5:6 Със стадата си и с чердите си ще отидат да търсят Господа; Но няма да Го намерят; Той се е оттеглил от тях.

Осия 9:12 Но и да отхранят чадата си, Пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!

Матей 15:14 Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата.

Лука 13:7 И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята?

Римляни 1:24 Според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, 26 Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. 28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,

Виж ОТХВЪРЛЯНЕ

ПРИМЕРИ НА: Допотопните хора, Битие 6:3-7; Жителите на Содом, Битие 19:13,24,25; Израилтяните, Числа 14:26-45; Второзаконие 1:42; 28:15-68; 31:17,18; Самсон, Съдии 16:20; Саул, 1 Царе 16:14; 18:10-12; 19:9-11; 20:30-33; 22:7-19; 28:15,16; 2 Царе 7:15.

Назад | Съдържание | download