Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Екхарт Майстер (1260-1327) - Доминикански монах, мистик

Категория: Други

"Никъде Бог не е така Бог, както в душата на човека. Във всички творения има нещо от Бога. Но душата е място на Божия мир. Божието навлизане в душата дава повече светлина, отколкото всичките разсъждения на човешките мислители."

Ново търсене