Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Бележки
Google

Бележки

1 вестител

2 унищожава

3 замисъл

4 предузната

5 Тази информация е взета от Baker's Dictionary of Theology, ed. E. Harrison, (Baker Book House, Grand Rapids, Michigan), 1960. p. 64.

6 сигурност

7 “Безбожие” е друг еквивалент на “Атеизъм”

8 На англ. Пасха е Pass over

9 прислужник

10 постановления

11 Дедукция, deduction

12 “скопец” в РИ

13 В РИ преведено “ад”

14 Божественост означава качеството да бъде Бог. Исус винаги е бил Бог. Има хора в Християнската църква, които учат, че след като Исус е умрял на кръста, Той е изгубил Своята божественост и е страдал в ада под издевателствата на Сатана три дни и три нощи. Това е абсолютно грешно. Виж, A Different Gospel by D. R. McConnell, Peabody Mass., Hendrickson Publishers, 1988 and Christianity in Crisis, by Hank Hannegraaff. Harvest House Publishers, 1993.

15 B. Milne, Know the Truth (Downers Grove: InterVarsity Press, 1982, p. 145.

16 Исусовото добавяне на Себе си човешка природа, ставайки едно с нас е познато като Ипостасно единство. Погрешните учения, занимаващи се с взаимоотношението между двете природи на Исус са: 1) Монофизитство, което твърди че двете природи на Исус са комбинирани в една нова; проблемът тук е че нито Бог, нито човека са представени в Христос. 2) Несторианство, което твърди че двете природи на Христос са толкова отделени една от друга, че те не са били "в контакт"; проблемът тук е че така поклонението на човекът Исус не може да бъде приемливо. 3) Евтихианството е подобно на Монофизитството. То твърди, че природите на Христос са били напълно комбинирани (в смисъл на обемащи се една друга), така че ново трето нещо се появява; проблема тук, е че се допуска Исус да не е истински Бог или човек, и следователно неспособен да служи като Посредник.

17 B. Milne, Know the Truth (Downers Grove: InterVarsity Press, 1982), p. 145.

18 Урим и Тумим били разположени на нагръдника на първосвещеника (Из. 28:30), и били използвани като средство за допитване до Бога. Те означават "светлина" и "съвършенство". За жалост, не са описани никъде в Библията. Някои теории твърдят, че те били дванайсет камъка, които били част от нагръдника на първосвещеника. Начина на допитване до Бога също не се споменава.

19 англ. “paper”

20 Achtemeier, Paul J., Th.D., Harper's Bible Dictionary, (San Francisco: Harper and Row, Publishers, Inc.) 1985.

21 Achtemeier, Paul J., Th.D., Harper's Bible Dictionary, (San Francisco: Harper and Row, Publishers, Inc.) 1985.

22 Адаптирано от Baker's Dictionary of Theology, p. 470.

23 Christadelphians