Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Богословски речник
Google

Богословски речник

A  C  F  I  L  O  P  S 
А  Б  В  Г  Д  Е  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ю 


Троица

Думата троицаа, не се среща в Библията. Въпреки това, тя е дума използвана, за да опише един факт, който Библията учи за Бога: Нашия Бог е Троица. Това значи, че има три личности в един Бог, не три Бога. Личностите са познати като Отец, Син и Святи Дух, и те всички винаги са съществували като три отделни личности. Личността на Отец не е същата личност като Сина. Личността на Сина не е същата личност като Святия Дух. Личността на Светия Дух не е същата личност като Отец. Ако ти отнемеш някоя от личностите, няма Бог. Бог винаги е бил Троица от вечността: "От века и до века Ти си Бог> (Пс. 90:2).

Бог не е една личност, която се проявява в три форми, т.е., Отец, който става Син, който след това става Святи Дух. Това вярване е познато днес като "Само Исус". То се проповядва от Обединените Апостолски и Обединените Петдесятни църкви, и е неправилно учение.

Нито пък Бог е само една личност както Свидетелите на Йехова, Интернационалния път, и Братята в Христос учат (Тези групи се класифицират като не-Християнски култове). За доказателствата, че има повече от една личност у Бога, виж Изучаване на Множествеността.

Библията казва, че има само един Бог. И в същото време тя казва че Исус е Бог (Йоан 1:1,14); че Отец е Бог (Фил. 1:2); че Святия Дух е Бог (Д.А. 5:3-4). Щом Сина говори на Отец, те трябва да са отделни личности. Щом Святия Дух също говори (Д.А. 13:2), Той е отделна личност. Има един Бог, който съществува в три личности.

Следващата таблица ще ни помогне да разберем как е извлечена доктрината за Троицата.

Троица
Отец Син Святи Дух
Наречен Бог Фил. 1:2 Йоан 1:1,14; Кол. 2:9 Д.А. 5:3-4
Създател Ис 64:8; 44:24 Йоан 1:3; Кол. 1:15-17 Йов 33:4, 26:13
Възкресява 1Сол. 1:10 Йоан 2:19, 10:17 Рим. 8:11
Обитава 2Кор. 6:16 Кол. 1:27 Йоан 14:17
Всеприсъстващ 3Царе 8:27 Мат. 28:20 Пс. 139:7-10
Всезнаещ 1Йн. 3:20 Йоан 16:30; 21:17 1Кор. 2:10-11
Освещаващ 1Сол. 5:23 Евр. 2:11 1Пет. 1:2
Даващ живот Бит. 2:7; Йоан 5:21 Йоан 1:3; 5:21 2Кор. 3:6,8
Общение 1Йн. 1:3 1Кор. 1:9 2Кор. 13:14; Фил. 2:1
Вечен Пс. 90:2 Михей 5:1-2 Рим. 8:11; Евр. 9:14
Има воля Лука 22:42 Лука 22:42 1Кор. 12:11
Говори Мат. 3:17; Лк. 9:25 Лука 5:20; 7:48 Д.А. 8:29; 11:12; 13:2
Любов Йоан 3:16 Еф. 5:25 Рим. 15:30
Изпитва сърцата Ер. 17:10 Откр. 2:23 1Кор. 2:10
Принадлежим на Йоан 17:9 Йоан 17:6
Спасител 1Тим. 1:1; 2:3; 4:10 2Тим. 1:10; Тит 1:4; 3:6
Служим на Мат. 4:10 Кол. 3:24
Вярваме в Йоан 14:1 Йоан 14:1
Дава радост Йоан 15:11 Йоан 14:7
Съдия Йоан 8:50 Йоан 5:21,30

Назад  |  Напред