Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Богословски речник
Google

Богословски речник

A  C  F  I  L  O  P  S 
А  Б  В  Г  Д  Е  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ю 


Тип, Типология

Тип (или прототип), е представяне на едно нещо чрез друго нещо. Адам е прототип на Христос (Рим. 5:14), а също и Исаак (Евр. 11:19). Пасхата е прототип на Христос (1Кор. 5:7). Има много типологии в Библията, и много от тях са твърде обширни, за да бъдат изброени.

Един пример на типология е Исак като прототип на Исусс.

Исаак Исус
Единствен син Бит. 22:2 Йоан 3:16
Принесен на планина, хълм Бит. 22:2 Мат. 21:10
Вземане на магаре на жертвеното място Бит. 22:3 Мат. 21:2-11
Двама мъже отидоха с него Бит. 22:3 Марк 15:27; Лука 23:33
Три дена пътуване - Исус: три дни в гроба Бит. 22:4 Лука 24:13-21
Сина носи дърва, изкачвайки хълма Бит. 22:6 Йоан 19:17
Бог ще снабди за Себе си агне Бит. 22:8 Йоан 1:29
Сина беше принесен върху дърва Бит. 22:9 Лука 23:33
Овен в гъстълака от тръни Бит. 22:13 Йоан 19:2
Семето ще бъде умножено Бит. 22:17 Йоан 1:12; Ис. 53:10
Авраам слезе сам, сина не се споменаваа Бит. 22:19 Лука 23:46
Слуга взима невеста за сина Бит. 24:1-4 Еф. 5:22-32; Откр. 21:2,9; 22:17
Невестата беше красива девица Бит. 24:16 2Кор. 11:2
Слугата принесе десет дара на невестата Бит. 24:10 Рим. 6:23; 12; 1Кор. 12

Назад  |  Напред