Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Богословски речник
Google

Богословски речник

A  C  F  I  L  O  P  S 
А  Б  В  Г  Д  Е  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ю 


Словото

На гръцки думата за слово е логос. Тя се използва на много места в Библията, но особен интерес представлява използването й по отношение на Исус. В Йоан 1:1 се казва, "В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог". Словото е Божествено и словото "стана плът и пребиваваше между нас" (Йоан 1:14). С други думи, Исус е Словото Божие, което представя Бог на нас и нас на Бога.

Терминът също се използва за Светото писание (Рим. 9:6; Евр. 4:12); Христовото учение (Лука 5:1); и евангелското послание (Д.А. 4:31). Словото на Бога:

  • е вдъхновено: "Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата" (2Тим. 3:16).
  • е истина: " всички Твои заповеди са истина" (Пс. 119:151).
  • освобождава: "... Ако пребъдвате в Моето слово, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи" (Йоан 8:32).
  • произвежда вяра: "И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово" (Рим. 10:17).
  • съди: "Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето" (Евр. 4:12).

Назад  |  Напред